Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

ECOLE: Mreža eko industrijskih con za krepitev pametnega in krožnega gospodarstva v alpskih regijah

Program:

Interreg območje Alp

Programska prioriteta: Ogljično nevtralna alpska regija in občutljivo ravnanje z viri 

Namen in cilj projekta:

Med ključne izzive, s katerimi se soočajo industrijske cone, sodijo podoba velikih onesnaževalcev, naraščajoči stroški energije in pomanjkanje znanja o pristopu krožnega gospodarstva. ECOLE želi nasloviti vse navedeno s ciljem spodbujanja prehoda na krožno in z viri gospodarno industrijo v Alpah. Za ta namen bo v okviru projekta razvit model sistemskega razmišljanja ter oblikovana politična priporočila. Na lokalni ravni bodo vzpostavljene t.i. sistemsko misleče skupnosti (ang. Systemic Thinking Communities – STC) in sicer v petih državah – Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Te bodo v desetih lokalnih industrijskih območjih oblikovale akcijske načrte za vključitev principov krožnega gospodarstva. STC bodo oblikovane v sodelovanju z industrijami, ponudniki infrastrukture, javnimi organi, sektorskimi agencijami, organizacijami z podporo podjetništvu in univerzami. S podporo tako široko zasnovanih teles bodo industrijske cone lažje pristopile k vpeljavi krožnih principov tako v svojih vrednostnih verigah kot vrsti podpornih funkcij.

Za industrijske parke bo oblikovan nabor rešitev in set orodij za vpeljavo principov krožnega gospodarstva, ki bo promoviran na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, za politične odločevalce pa bo pripravljen niz smernic za izboljšanje strategij in pospešitev sprejemanja načel krožnega gospodarstva v industrijskih parkih. V treh letih sodelovanja se bodo industrijski parki na področju Alp spremenili v bolj krožne, odporne in trajnostne različice, ki se bodo lažje soočali s podnebnimi in gospodarskimi krizami.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • model sistemsko mislečih skupnosti (STC) za integracijo krožnega gospodarstva v industrijskih conah,
 • smernice za načela krožnega gospodarstva v ekoloških industrijskih parkih v Alpah: poročilo o pilotnih akcijah
 • razvoj rešitev za deležnike v industriji v kombinaciji s priporočili strategij in politik, ki bodo pospešile prehod na krožno gospodarstvo v industriji na območju Alp

 

Partnerji v projektu:

Financiranje:

Projekt sofinancira Evropska unija s programom Interreg območje Alp.

Skupna vrednost projekta: 1.943.400,00 EUR

Vrednost za RRA LUR: 235.200,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 176.400,00 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %): 58.800,00 EUR

Trajanje projekta:

 1. november 2022 – 31. oktober 2025

 

Želite slediti dosežkom projekta na socialnih omrežjih?

Linkedin https://www.linkedin.com/company/projectecole/about/

Youtube https://www.youtube.com/@ecoleproject