Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zlati svinčnik 2015

Vizualizacija P+RŠtudija lokacij P+R prejela priznanje Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovno priznanje Zlati svinčnik za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Namen podelitve priznanj je predvsem promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

V letu 2015 je priznanje Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja prejela Študija lokacij P+R«, ki so jo za naročnika, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, izdelali Ljubljanski urbanistični zavod, d. d. in IPOP s skupino Maja Farol, pod projektantskim vodstvom Karoline Jankovič.

Projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR, ki vsebuje Študijo lokacij P+R, je eden izmed največjih projektov agencije v programskem obdobju 2007–2013, implementacija na terenu pa je že vidna v obliki nekaterih novo zgrajenih P+R središč.

Komisija je v projektu prepoznala kakovostno nadgradnjo veljavnih in ustaljenih praks urbanističnega načrtovanja, predvsem glede prenosa inovativnih načrtovalskih metod na področja, na katerih jih do sedaj ni bilo, in obuditve starejših urbanistično-oblikovalskih praks.

Projekt Študija lokacij P+R prikazuje osnovno ogrodje za vzpostavitev regionalne mreže prestopnih točk javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, ki pomeni konkretizacijo predlogov iz starejših raziskav in študij s tega področja. Glede na še vedno rastoče število osebnih vozil na cestah in ohranjanje netrajnostnih oblik prometa v regiji oziroma netrajnostne življenjske vzorce dnevnih migrantov je projekt za zagotavljanje javne koristi zelo pomemben.

Več informacij: ZAPS