Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

CIKEL BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ ZA PODJETJA – Kaj lahko delodajalci in zaposleni naredite za premik v smeri trajnostne mobilnosti?

 • 3. 10. 2023

Oktobra se pričenja cikel brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in dinamičen način predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imate delodajalci in zaposleni, da pripomorete k bolj trajnostni mobilnosti z izjemno ugodnimi učinki tako za vas kot za skupnost in okolje. Izobraževanja bodo podprta tudi z video ponazoritvami vsebin in primerov, izdelanih posebej za ta namen.

11. 10. 2023 webinar Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
25. 10. 2023 webinar Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
08. 11. 2023 webinar Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
22. 11. 2023 webinar Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih
18. 01. 2023 v živo Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Vsi webinarji potekajo od 9.00 do 10.15, dogodek v živo pa med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi. Organizacija izobraževanj je v domeni Združenja delodajalcev Slovenije kot partnerja projekta SmartMOVE.

 

PRIJAVA na izbrana izobraževanja: tukaj.

 

OPISI IZOBRAŽEVANJ

Webinar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

Datum : 11.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 – 10.00

Kratek opis: Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

 

Webinar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila

Datum : 25.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 – 10.15

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

 

Webinar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje

Datum: 8.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

 

Webinar: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

Datum: 22.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

 

V živo: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Datum : 18.1.2024 ob 10.00

Trajanje : 10.00-12.00

Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, več podrobnosti pa bomo objavili v drugi polovici oktobra.

 

Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.