Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

S projektom SmartMOVE do učinkovitih mobilnostnih načrtov in dinamičnih skupinskih prevozov

 • 3. 6. 2022

Na RRA LUR smo pričeli z izvajanjem aktivnosti projekta SmartMOVE, ki bo Ljubljanski urbani regiji prinesel številne nove in inovativne rešitve trajnostne mobilnosti. Na uvodnem sestanku projektnih partnerjev, ki je potekal 1. junija 2022, smo pregledali zastavljene naloge in cilje, sledile so podrobne predstavitve posameznih aktivnosti.

V projektu poleg RRA LUR sodelujejo Institut Jožef Stefan, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z, GoOpti d.o.o., IPoP – Inštitut za politike prostora, Center energetsko učinkovitih rešitev – CER ter norveški partner Raziskovalni inštitut Nordland.

V sodelovanju s partnerji bodo aktivnosti v naslednjih dveh letih usmerjene predvsem v dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi. Pripravljeni bodo konkretni mobilnostni načrti za organizacije in lokacije z velikim številom zaposlenih in obiskovalcev, vzpostavljene bodo rešitve trajnostne mobilnosti z dinamičnimi skupinskimi prevozi, razvit bo certifikat za trajnostno mobilnost. Poleg tega bodo pripravljena tudi priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogi za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

RRA LUR poleg vloge vodilnega partnerja izvaja tudi naloge komuniciranja projekta. V naslednjih mesecih bodo aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo vseh materialov in gradiv za učinkovito promocijo ter obveščanje in vključevanje različnih javnosti. Pripravljena bo tudi nova spletna stran, kjer bodo zbrane vse ključne informacije o projektu in njegovih rezultatih.

*****************

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno RRA LUR in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.