Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

O nas

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je razvojna agencija, ki povezuje 25 osrednjeslovenskih občin, med njimi glavno mesto Ljubljana, zaradi svoje povezovalne vloge pa ima pozitiven vpliv tudi zunaj regije.

Z različnimi aktivnostmi in projekti omogočamo premik na bolje širokemu krogu lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih deležnikov. Interdisciplinarno znanje in zavzeta ekipa strokovnjakov nam omogočata, da izzive prihodnosti spreminjamo v razvojne priložnosti, ki bodo prispevale k višji kakovosti življenja ter odgovorni in inovativni družbi, ki deluje v dobro človeka in okolja. Samozavestno in zanesljivo tlakujemo pot razvoja z zagotavljanjem sredstev, zastopanjem interesov, predvsem pa z ustvarjanjem novih priložnosti. Te kot aktivni pobudnik družbenih inovacij realiziramo s sodelovanjem pri oblikovanju strategij, strateških dokumentov in poslovnih modelov ter izvajanjem projektov, ki so pogosto strokovno zasnovan poligon za preizkušanje različnih modelov in rešitev z velikim razvojnim potencialom pri nadaljnji implementaciji. Zavzeto širimo znanje in izkušnje ter z razumevanjem potreb posameznikov in družbe omogočamo pozitivne spremembe.

Med našimi najpomembnejšimi cilji so usklajen gospodarski razvoj regije, preudarna raba naravnih virov, energije in prostora, trajnostna mobilnost, izkoriščenost kreativnega potenciala in dostopnost uporabnikom prijaznih javnih storitev. Te cilje uspešno dosegamo z razvojem mehanizmov in poslovnih modelov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti, znanju, kreativnosti in inovativnosti.

V mednarodnem okolju je RRA LUR sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte in je ugledna partnerica mednarodnih institucij, s katerimi sodeluje pri raznolikih razvojnih projektih. Regijo promoviramo na nacionalni in mednarodni ravni. Skrbimo za uspešno komunikacijo razvojnih projektov doma in v tujini ter obveščamo o priložnostih na področju investicij in zaposlitve širom regije.

RRA LUR je tudi nosilec načrtovanja in priprave regionalnega razvojnega programa, v katerem opredeljujemo strateške usmeritve in razvojne cilje regije ter instrumente in vire za njihovo uresničevanje za vsakokratno finančno perspektivo EU. S povezovanjem lokalne, regionalne in nacionalne ravni ter načrtovanjem in izvajanjem regionalnih in mednarodnih razvojnih projektov obenem skrbimo za njegovo uresničevanje.