Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zaključek pilotnega projekta v Tehnološkem parku Ljubljana

Zaposleni v Tehnološkem parku se vozijo v službo skupaj

Konferenca ob zaključku projekta Sopotništvo

Novinarska konferenca ob zaključku pilotnega projekta Sopotništvo v TP Lj, foto: arhiv TP Lj

V sredo 28. maja 2014 smo v Tehnološkem parku Ljubljana (TP Lj) na novinarski konferenci predstavili pilotni projekt Sopotništvo. O uvajanju skupne vožnje zaposlenih v službo in domov so spregovorili direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) mag. Lilijana Madjar, direktor TP Lj mag. Iztok Lesjak, Matej Gojčič iz RRA LUR, Jure Čuhalev, vodja projekta Prevoz.org in novopečena sopotnica Amela Bešković.

V Tehnološkem parku Ljubljana je v aprilu in maju potekal pilotni projekt Sopotništvo. Zaposleni in honorarni delavci v podjetjih, ki jih združuje Tehnološki park Ljubljana na lokaciji Brdo, so se lahko prek spletne platforme prijavili kot ponudniki ali iskalci prevoza ter si poiskali enega ali več sopotnikov na poti v službo in domov. Projekt je pripravila RRA LUR v okviru evropskega projekta za pilotno implementacijo prometnih strategij Poly5, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Območje Alp.

Direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar je z zgovornimi podatki pojasnila, zakaj v Sloveniji in še zlasti v Ljubljani potrebujemo sopotništvo: »Če upoštevamo podatke, da je povprečna zasedenost slovenskega avta 1,2 potnika/avto, da 3/4 potovanj v Sloveniji opravimo z zasebnim avtomobilom in da imamo kar 518 avtomobilov na 1000 prebivalcev, je odgovor več kot očiten. Samo v Ljubljano prihaja dnevno iz drugih občin približno 110.000 oseb od tega je 90% migracij opravljenih z osebnim avtomobilom.«

Ker je sopotništvo v Sloveniji najbolj razširjeno pri študentih, so s pilotnim projektom želeli nagovoriti in pridobiti tudi nekoliko starejšo generacijo (30+), ki je delovno aktivna, ima svoje avtomobile in se mora za tak način odločiti (v primerjavi s študenti, ki včasih nimajo izbire). Prek projekta so tako želeli preizkusiti postopek uvajanja sopotništva v podjetjih, ki se je po svetu izkazalo za pomembno spodbudo za uporabo sopotništva na sploh.

V okviru projekta je bila pripravljena spletna stran Sopotništvo z osnovnimi informacijami o sopotništvu in spletno platformo, preko katere si lahko zaposleni poiščejo sopotnike v okviru Tehnološkega parka Ljubljana. »V prvih dveh mesecih uvajalnega obdobja si je kar nekaj sodelavcev našlo sopotnike in ugotovilo, da na tak način lahko kar veliko prihranijo, kar je v današnjih časih zelo pomembno. Tudi rezultati ankete, ki smo jo izvedli v okviru pilotnega projekta, so spodbudni, saj so pokazali, da imajo zaposleni v podjetjih Tehnološkega parka Ljubljana na Brdu, pozitiven odnos do sopotništva.« je dejal Matej Gojčič iz RRA LUR.

Mag. Iztok Lesjak, direktor TP Lj je pojasnil tudi razloge za sodelovanje parka pri pilotnem projektu: »Na lokaciji Tehnološkega parka Ljubljana na Brdu trenutno deluje 145 podjetij, ki zaposlujejo skoraj 1.000 redno in honorarno zaposlenih delavcev in  sodelavcev. Dnevno naše središče gosti skoraj 1.400 ljudi, zato se srečujemo s veliko obremenitvijo z avtomobili. Za zmanjšanje obremenitve našega središča kot tudi našega ogljičnega odtisa spodbujamo alternative rešitve za prevoz na in z dela – uporabo javnega prevoza, P+R, kolesarjenje, TT parking in k tem alternativam smo dodali tudi sopotništvo. Pilotni projekt bo Tehnološki park Ljubljana promoviral ter nadaljeval tako, da bo portal preselil na uradno spletno mesto Tehnološkega parka Ljubljana.«

»Naša želja je, da bi z izkušnjami in modelom, ki smo ga preizkusili v Tehnološkem parku Ljubljana spodbudili tudi druge večje organizacije, morda za začetek javno upravo, k uvajanju in spodbujanju sopotništva med zaposlenimi,« je ob koncu dejala direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar.