Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SECAP podpora

1. Pogosto zastavljena vprašanja

1.1 Kaj je akcijski načrt SECAP?

SECAP (Sustainable Energy Climate Action Plan) oziroma slovensko akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (TEPN) je ključni dokument, v katerem podpisnik Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo (Covenant of Mayors) opiše, kako namerava izpolniti svoje zaveze in doseči zastavljene cilje za blažitev podnebnih sprememb ter prilagajanje nanje.  SECAP s predlogo za spremljanje podpisnikom omogoča sistematično zbiranje in analiziranje podatkov, zagotavlja pa tudi podlago za dobro podnebno in energetsko upravljanje ter spremljanje izvajanja ukrepov. SECAP je nadgradnja SEAP, predhodnega dokumenta Konvencije županov, ki zajema samo področje energije.

1.2 Kaj je Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo Evropa?

Pri načrtovanju rabe energije in blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje igrajo občine ključno vlogo. Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je evropsko gibanje, v katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki se zavežejo k izvajanju ciljev EU na področjih podnebja in energije. Gibanje deluje po načelu od spodaj navzgor. Začelo se je leta 2008 s podporo Evropske komisije in ima danes že več kot 10.000 podpisnikov ter zajema približno tretjino prebivalcev EU. Sodelovanje v Konvenciji županov omogoča podporo, zagotavlja priznanje, vire in nudi priložnosti za povezovanje, kar vse pripomore k lažjemu doseganju zastavljenih ciljev.

Podpisniki podpirajo skupno vizijo za 2050: pospešitev razogljičenja, okrepitev zmogljivosti za prilagajanje na podnebne spremembe ter zagotavljanje zanesljive, trajnostne in dostopne oskrbe z energijo.

Za pristop h Konvenciji županov je potrebna politična podpora, in sicer sklep občinskega sveta. Na podlagi izražene politične podpore, župan podpiše pristopni obrazec. S pristopom se podpisnik zaveže k najmanj 40 % znižanju emisij CO2 do leta 2030, k dvigu odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam ter soočenju z energetsko revščino, kot ključnim ukrepom za zagotavljanje pravičnega energetskega prehoda. V ta namen v roku dveh let od pristopa pripravi akcijski načrt SECAP, ki je lahko tudi skupen za več občin, prav tako je lahko skupen pristop h Konvenciji.

1.3 Kaj mora SECAP vsebovati?

SECAP mora zadoščati minimalnim kriterijem, da ga Skupni raziskovalni center (JRC) Evropske komisije potrdi. Merila so:

 • Jasno mora določati zaveze za blažitev (tj. vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij CO2 do 2030) in prilagoditev podnebnim spremembam.
 • Temeljiti mora na rezultatih celovite osnovne evidence emisij (BEI) ter ocenah tveganja in ranljivosti (RVA).
 • Akcijski načrt mora v zvezi z blažitvijo obsegati ključne sektorje (javni, terciarni, stanovanjski in prometni).
 • Osnovna evidenca emisij mora obsegati vsaj tri od štirih ključnih sektorjev.
 • Blažilni ukrepi morajo obsegati vsaj dva od štirih ključnih sektorjev.
 • Akcijski načrt mora odobriti občinski svet ali enakovreden organ.

1.4 Skupen SECAP

Občine, še posebej manjše, se lahko odločijo tudi za skupen akcijski načrt. Možna sta dva načina:

 • Individualna zaveza znižanja emisij CO2; vsak podpisnik se ločeno zaveže k zmanjšanju emisij in izpolni svoj obrazec SECAP. SECAP je skupen dokument in lahko zajema tako individualne kot tudi skupne ukrepe. Potrdijo ga občinski sveti vseh občin, ki tvorijo skupino.
 • Skupna zaveza znižanja emisij CO2; podpisniki se k zmanjšanju emisij zavežejo skupaj in potrebno je izpolniti samo en obrazec SECAP. SECAP je skupen dokument in lahko zajema tako individualne kot tudi skupne ukrepe, pri čemer mora biti zajet vsaj en skupen ukrep. Potrdijo ga občinski sveti vseh občin, ki tvorijo skupino.

Povezava na pristopne dokumente: https://www.konvencijazupanov.eu/support-mainmenu-sl/library-sl.html

1.5 Podporne organizacije

Podpisniki lahko računajo na podporo koordinatorjev (ministrstva, regije, itd.), podpornikov (energetske agencije, združenja občin, NVO, itd.),  urada Konvencije županov ter Evropske komisije.

Urad Konvencije županov (CoM Office) podpisnikom in zainteresiranim  zagotavlja promocijsko, tehnično in administrativno pomoč. Upravlja ga konzorcij mrež lokalnih in regionalnih oblasti, na čelu z Energy Cities, ki ga sestavljajo CEMR, Climate Alliance, Eurocities in FEDARENE.

https://www.konvencijazupanov.eu/about-sl/support-community-sl/office-sl.html

V pomoč pri pripravi SECAP je nastalo tudi več dokumentov in orodij. Nekaj jih je na voljo na spodnjih povezavah.

 

2. Dokumenti in orodja /povezave

2.1 Dokumenti Konvencije županov:

 • Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo (predstavitveni letak)
 • Priloga – praktični napotki (ang.)
 • Pogosta vprašanja – FAQ (ang.)
 • Priročnik za akcijski načrt SECAP (1, 2, 3, ang.)
 • Predloga za pripravo akcijskega načrta SECAP (template)

2.2 Pomožna orodja:

2.3 Kontakt – vprašanja

Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi s Konvencijo županov in pripravo SECAP se lahko obrnete na: 01 306 1933 (Matjaž Grmek) ali vprašanje pošljite na: matjaz.grmek@rralur.si. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času.