Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za 2020/2021 – ZAPRT

Javni razpis je  z dnem 7. 10. 2020 ob 15:00 zaradi porabe sredstev ZAPRT.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v “Osrednjeslovenski statistični regiji”, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2020/2021.

ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 5. 10. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Osrednje statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2020/2021 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na enakem mestu kot ta javni razpis od 1. 9. 2020 dalje.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: vita.nelec@rralur.si ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.