Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

SLO in HR sporazum o usklajevanju železniških voznih redov

Slovenske in Hrvaške železnice podpisale sporazum o usklajevanju voznih redov

Ljubljana, 24. September 2014 – V Ljubljani je v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je eden izmed projektnih partnerjev evropskega transnacionalnega projekta RAIL4SEE, potekal podpis sporazuma med Slovenskimi in Hrvaškimi železnicami o usklajevanju voznih redov na liniji Trst – Ljubljana – Zagreb kar predstavlja pomemben premik v izboljšanju potniških storitev železniškega prometa. Glavni namen projekta je namreč integracija različnih transportnih nivojev za boljšo transportno povezanost v Jugovzhodni Evropi.

Lilijana Madjar; foto: Arhiv RRA LUR

Lilijana Madjar; foto: Arhiv RRA LUR

Direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar je poudarila, da je urejanje javnega potniškega prometa in javne prometne infrastrukture ena izmed ključnih razvojnih prioritet RRA LUR: “Naša agencija ima trenutno v teku kar nekaj pomembnih regionalnih in mednarodnih projektov s tega področja, med katerimi je tudi projekt RAIL4SEE, ki se ukvarja z izboljšanjem storitev železniškega potniškega prometa. Eden izmed bolj vidnih rezultatov projekta v LUR je sporazum o usklajevanju mednarodnega voznega reda na relaciji Trst – Ljubljana – Zagreb, ki je bil danes sklenjen med Slovenskimi in Hrvaškimi železnicami. Poleg izboljšane storitve potniškega prometa je sporazum pomemben tudi kot primer, ki nam kaže, da je zatečeno stanje možno izboljšati tudi z mehkimi ukrepi, kot je harmonizacija voznih redov.”.

Podpisniki sporazuma – ta med drugim vključuje zavezo, da bodo vlaki proti Italiji usklajeni tudi z Zagrebom oziroma z vlaki Hrvaških železnic – vidijo v tem novo priložnost za privabljanje večjega števila potnikov. Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja pri SŽ Potniški promet: »SŽ – Potniški promet, d. o. o. je del sistema Slovenskih železnic in kot nacionalni železniški operater opravlja prevoz potnikov po železnici v notranjem in čezmejnem regijskem ter mednarodnem prometu. V projektu RAIL4SEE sodelujemo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije. Prav ta projekt je spodbudil HŽ Putnički prijevoz in SŽ Potniški promet k še boljšem sodelovanju. Eden od pomembnejših korakov je vsekakor današnji podpis sporazuma, s katerim smo pripomogli k še bolj tesnemu sodelovanju med železniškima operaterjema in v prihodnje k dvigu ravni kakovosti ponudbe železniških storitev.« Sporazum sicer predstavlja le eno od aktivnosti sodelovanja s Hrvaškimi železnicami, saj Slovenske železnice z njimi že vrsto leto odlično sodelujejo na mednarodnih voznorednih konferencah in drugih dogodkih.

Renato Humić, koordinator za EU projekte pri HŽ Putnički prijevoz: “Z mednarodnim usklajevanjem voznih redov želimo potnikom omogočiti kakovostne storitve transporta na obstoječih progah med Zagrebom, Ljubljano in Trstom. Za prestop v Ljubljani bodo potniki iz Zagreba potrebovali le približno uro, prav tako tisti, ki se bodo iz Trsta peljali v Zagreb ali nadaljevali pot v Beograd. Cilj razvoja in nadgradnje storitev potniškega prometa je med drugim tudi spodbujanje povezovanja destinacij in ljudi.«

Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja pri SŽ Potniški promet in Renato Humić, koordinator za EU projekte pri HŽ Putnički prijevoz ob podpisu sporazuma; foto: Arhiv RRA LUR

Renato Humić, koordinator za EU projekte pri HŽ Putnički prijevoz, Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR in Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja pri SŽ Potniški promet; foto: Arhiv RRA LUR