Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Mednarodno srečanje Poly5 v Vidmu

Srečanje Poly5 v VidmuProjekt POLY5, financiran v okviru  programa Območje Alp 2007-2013, nadaljuje svoje aktivnosti s  študijami in analizami povezanimi z načrtovanjem večjih prometnih infrastruktur. Zaključki v okviru dejavnosti “Konteksti, scenariji in vizije” so bili predstavljeni na mednarodnem srečanju v Vidmu 28. februarja 2013 v organizaciji Univerze v Vidmu, Oddelka za gradbeništvo in arhitekturo, ki je projektni partner odgovoren za izvajanje začetnih projektnih aktivnosti. Na srečanju “Pametno prostorsko načrtovanje večjih prometnih infrastruktur” so se obravnavali različni načrtovalski pristopi s posebnim poudarkom na načrtovanju v alpskih območjih.

Tema prvega dela srečanja je bila posvečena pregledu sprememb v infrastrukturnih in prometnih scenarijih, ki jih povzroča trenutna finančna in gospodarska kriza, medtem ko so bili v drugem delu obravnavani nekateri metodološki pristopi ter z njimi povezana tehnična in programska načrtovalska orodja, ki se izvajajo v okviru projekta Poly5 in so namenjena povezovanju panevropskih prometnih koridorjev z lokalnimi ozemlji. Ob tej priložnosti so bili predstavljeni rezultati baze znanja, razvite v prvi fazi projekta Poly5 in sicer: scenariji, ki jih je razvila Univerza v Vidmu, dolgoročne vizije pripravljene na Tehnični univerzi na Dunaju v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije ter prostorske strategije, ki jih je izdelala Tehnična univerza v Münchnu. Promocijski odbor Transpadana je predstavil raziskavo izvedeno v okviru projekta, ki podaja miselni okvir za povezovanje prometnih sistemov vezanih na koridorje v partnerskih območjih. Drugi projektni partnerji so prisotne seznanili s trenutnim stanjem na projektu, pregledom uporabljenih tehnik, pristopov in projektov, ki so jih začeli izvajati v svojih območjih v povezavi z načrtovanjem in upravljanjem večjih prometnih infrastruktur.

Tretji tematski sklop je bil posvečen razpravi o metodoloških postopkih in tehnoloških platformah  zasnovanih kot podpora za celovito upravljanje procesov umeščanja večjih infrastrukturnih projektov v prostor. Metodološki postopki prostorskega umeščanja večjih prometnih infrastruktur so bili predstavljeni iz izkušenj predstavnikov Observatorija za novo progo Lyon-Torino. Predstavljeni sistem za teritorialno izmenjavo znanja TeKnoSS (Territorial Knowledge Sharing System), ki jo je za Poly5 razvila Univerza v Vidmu, je bil zgrajen s tehnologijo semantičnega spleta, ki omogoča napoved alternativnih scenarijev, predvidevanje vizij in strategij ter olajša dostop do kompleksnih baz lokalnega prostorskega znanja.

Več informacij o projektu Poly5 in mednarodnem srečanju v Vidmu je na voljo na spletni strani www.poly5.eu.