Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zaključno srečanje Poly5 na Dunaju in Odprto pismo odločevalcem

Zaključno srečanje Poly5 na DunajuSklepni del projekta POLY5 je potekal na zaključni konferenci na Dunaju, 23. septembra 2015. Udeležence je v uvodnem video nagovoru pozdravil Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, ki je na vprašanje ali lahko velika prometna infrastruktura postane razvojna priložnost za alpska območja poudaril, da je en glavnih dejavnikov za spodbujanje evropskega kohezijskega procesa, prav uspešna implementacija vseevropske prometne infrastrukture.

V nadaljevanju sta obiskovalce pozdravila predstavnika Tehniške univerze na Dunaju, prorektor univerze Johannes Fröhlich in vodja Oddelka za prostorsko planiranje Michael Getzner, ki sta poudarila pomen aktivnega sodelovanja univerz in projektnih partnerjev v procesu izvajanja mednarodnih projektov, saj tako institucionalno ozadje vodi do oblikovanja različnih področij strokovnega znanja.

Thomas Spiegel iz avstrijskega Ministrstva za promet, inovacije in tehnologijo je pojasnil, da je izhajajoč iz spoznanja o pomembnosti evropske infrastrukturne pobude, pri dejanskem izvajanju TEN-T koridorjev vključevanje interesov prebivalstva en od glavnih ciljev avstrijske vlade.

Klaus Kunzmann je dodatno poudaril izzive vključevanja javnosti, saj je osvetlil odnos med povezovanjem mest in marginaliziranih podeželskih območij (predvsem v alpskem prostoru) ob izvajanju vseevropske prometne infrastrukture.

Lokalna in regionalna perspektiva mestnih in podeželskih območij v vplivnem območju velike prometne infrastrukture sta ključna tema in glavna motivacija projekta Poly5 in njenega transnacionalnega partnerstva, je bilo osrednje sporočilo vodje Poly5 projekta, Susanne Nilsson. Razpravo so nadaljevali predstavniki Poly5 univerzitetnih partnerjev Alain Tierstein, Sandro Fabbro in Thomas Dillinger, ki so bolj podrobno opisali problematiko različnih vplivov velike prometne infrastrukture z znanstvenega in izkustvenega vidika.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo končnih rezultatov projekta Poly5, vključno z izdelanimi smernicami za prenos projektnih rezultatov na druge evropske regije. Teritorialni partnerji: Ljubljanska urbana regija, Občina Šempeter – Vrtojba (SI), Dežela Benečija, Pokrajina Gorica in Pokrajina Torino (IT) ter Departma Savoje (FR) pa so ob zaključku podpisali Odprto pismo.

Odprto pismo odločevalcem izraža glavne zahteve lokalnih in regionalnih uprav ter organov za optimizacijo izvajanja vseevropske prometne infrastrukture. Pismo bo posredovano uradnikom Evropske unije, kakor tudi Evropskim koordinatorjem za koridorje osrednjega omrežja in nacionalnim predstavnikom.