Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Delavnice “LAS v mojem kraju”

Od januarja do marca 2015 so v občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, v organizaciji RRA LUR in občinskih uprav, potekale delavnice »LAS V MOJEM KRAJU«, kjer se je udeležencem podrobneje predstavil pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, ki je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo t. i. »Lokalne akcijske skupine« (LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe in izhajajo iz lokalnega območja.

Omenjene občine do sedaj še niso bile vključene v nobeno od obstoječih LAS. Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za uravnotežen lokalni razvoj ter izvajajo pripravljalne dejavnosti za ustanovitev novih LAS.

Na delavnicah je bilo uvodoma predstavljeno kaj Lokalna akcijska skupina (LAS) sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih praks ter možnosti financiranja raznovrstnih lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS – Strategije lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala v skupinah. Delavnice so se udeležili predstavniki občinskih uprav, podjetniki, predstavniki različnih društev in javnih zavodov, ki so pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.