Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Posvet: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva

 • 11. 5. 2016

Posvet: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništvaV torek, 10. 5. 2016, je potekal regijski posvet na temo SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN ZADRUŽNIŠTVA V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI, ki so ga organizirali Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Posveta se je udeležilo več kot 80 posameznikov in organizacij, ki v socialnem podjetništvu vidijo razvojni izziv in priložnost za razvoj podjetniške ideje.

Minister Zdravko Počivalšek je uvodoma poudaril, da je potrebno socialnemu podjetništvu poiskati bolj primerno ime, ki bi prineslo večjo veljavo v okolju, saj omogoča, da tradicionalne industrije začinimo z več družbene odgovornosti. Poudaril je, da ima Vlada RS z razvojem tega segmenta resne namene, saj ga je skupaj z zadružništvom umestila med strateško pomembne projekte, spremembe zakona o socialnem podjetništvu bodo usmerjene v poenostavitve registracijskih postopkov, država pa bo prevzela tudi  večjo odgovornost pri njegovi promociji. Za Ljubljansko urbano regijo je vsekakor priložnost, da išče razvojni potencial v socialnem in zadružnem podjetništvu na področju okoljsko energetskih vsebin, transporta, samooskrbe in stanovanjske problematike. Po besedah direktorice RRA LUR mag. Lilijane Madjar se socialno podjetništvo v EU v veliki meri naslanja na izkušnje in tradicijo zadružništva ter združenj. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je bila pred časom deležna izkušenj baskovske kooperative Mondragon, ki temelji na sloganu »humanity at work« (humanost pri delu) kjer gre za podjetniško–družbeno ekonomsko entiteto z globokimi kulturnimi koreninami in poslanstvom ustvariti blagostanje (dobrobit) znotraj družbe preko podjetniškega razvoja in ustvarjanja delovnih mest, pri čemer oblika povezanosti ni na prvem mestu. Upa, da bo temu zgledu lahko sledila tudi regija

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade je predstavil vladni strateški projekt spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Poudaril je, da ima Slovenija cilj v naslednjih desetih letih iz  0,7 % delovnih mest in 1 % BDP, ki ga ustvarja ta sektor, ustvariti  6,5 % delovnih mest in 7 %  prispevek k BDP, kar je tudi povprečje 28 držav članic Evropske unije. Dodal je, da poteka sistemska ureditev in integracija socialne ekonomije v vse ključne dokumente za pospeševanje podjetništva, ter da je v pripravi Strategija razvoja socialne ekonomije in ekonomske demokracije od 2017 do leta 2027.

Mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo je predstavila finančne oblike podpore, ki so namenjene socialnim podjetjem in zadrugam s statusom socialnega podjetja v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, in sicer v obliki subvencij za start-up fazo oziroma zagonsko fazo ter  povratne oblike pomoči (mikrofinanciranja) za fazo rasti in razvoja socialnih podjetij. Prav tako je predstavila ukrepe za vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo ter mentorske sheme z navezavo na ukrepe lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje je predstavila podporo razvoju skupnostnih programov in storitev v socialnih podjetjih in javni razpis Učne delavnice v okviru prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve.

Sledile so predstavitve primerov dobrih praks, kjer sta o svojih izkušnjah in rezultatih spregovorila Ana Pleško iz socialnega podjetja Simbioza Genesis ter Tita Destovnik z Učno delavnico Gostilna dela. 

Predstavitve s posveta