Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Las za mesto in vas – odobreni projekti Drugega javnega poziva za lokalni razvoj

 • 7. 1. 2019

LAS Za mesto in vasLokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je konec leta 2018 potrdila šest projektov, ki bodo krepili razvoj na območju občin Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic. Skupna vrednost projektov je 583.632,45 EUR, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 339.136,50 EUR sredstev, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa 67.470,20 EUR. Projekti v okviru LAS se sofinancirajo z evropskimi sredstvi iz programa »CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«.

“Potrjeni projekti prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki bodo prispevala k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ranljivih družbenih skupin ter omogočanju aktivnega povezovanja prek glasbe, kulture in športa,” pravijo na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije. Med njimi velja izpostaviti projekt Vesela igrala, vodilnega partnerja Občine Trzin, ki z oživitvijo vaških jeder in ureditvijo otroških igrišč občanom Vodic in Trzina omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa na območju občine v kateri živijo. S tem skušajo odpraviti nepotrebne in zamudne migracije družin, ki otroke za preživljanje prostega časa vsakodnevno vozijo v večja mesta.

Tenis klub KUBU Vodice je pripravil projekt Različnost povezuje, s katerim želijo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje prek delavnic vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja ter rekreacijskih dejavnosti. Nagovoril bo najrazličnejše družbene skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju strpnosti do drugačnosti ter k spodbujanju aktivnega prostovoljstva.

Glasbena šola Lartko iz Trzina bo s projektom Lartko združuje glasbo približala vsem, ki si jo želijo spoznati. Namen projekta je cenovno približati glasbeno udejstvovanje širši množici oseb, ki si glasbenega izobraževanja sicer ne bi mogli privoščiti.

Potrjeni so tudi trije projekti, ki so svoje aktivnosti začeli izvajati že v okviru prvega Javnega poziva in se z nadgradnjo aktivnosti ter vztrajnostjo trudijo vzpostaviti pogoje za nadaljnje samostojno izvajanje aktivnosti ter dolgoročnejše spremembe na področju kulturne dediščine, podjetništva, socialne oskrbe in medgeneracijskega povezovanja.

Projekt Stara hišna imena II vodilnega partnerja Občine Vodice bo identificiral vsaj 620 hišnih imen na območju LAS ter z njimi označil najmanj 310 domačij. Na ta način obujajo kulturno dediščino, ki se je oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje nadaljuje s projektom Krekovo središče II. Z nadgrajevanjem aktivnosti želijo vzpostaviti pogoje za dolgoročno zagotavljanje socialne vključenosti, kakovostnega in aktivnega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, razbremenitve družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za starejše in bolne ter širjenja prostovoljstva in nudenja podpore mladim družinam in otrokom.

Javni zavod Cene Štupar skupaj s partnerji razvija projekt Za vas, podjetniki, v okviru katerega se zagotavljajo podporne, strokovne in izobraževalne aktivnosti, ki omogočajo zvišanje podjetniške usposobljenosti in kompetenc udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo na področju zaposlovanja in podjetništva.

“Projekti se bodo začeli izvajati po pregledu in potrditvi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V kolikor želite tudi sami prispevati k razvoju lokalnih skupnosti na območju občin Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic, lahko svojo projektno idejo prijavite na tretji Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Za mesto in vas, ki bo objavljen predvidoma spomladi 2019,” so še v sporočilu za javnost zapisali v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije. Več informacij najdete na spletni strani: www.las-mestoinvas.si.