Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Prva borza lokalnih živil Osrednjeslovenske regije je doživela izjemen odziv

 • 19. 2. 2018

Robust Borza lokalnih živil feb 2018Prejšnji teden je v Ljubljani potekala prva borza lokalnih živil Osrednje Slovenije, ki je presegla vsa pričakovanja udeležencev. Na pobudo Oddelka za razvoj okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Turizma Ljubljana, Kmetijsko Gozdarskega Zavoda Ljubljana in v sodelovanju z zavodom EKOmeter, so se na enem mestu zbrali pridelovalci živil iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija ter potencialni kupci iz javnega in zasebnega sektorja. Uvodoma je več kot osemdeset udeležencev nagovoril podžupan MOL Dejan Crnek.

Osnovni vzgib za organizacijo prve tovrstne borze lokalnih živil je bila želja organizatorjev za spodbujanje lokalne samooskrbe z živili. Kratke nabavne verige imajo pozitivne učinke na več vidikov trajnostnega razvoje mesta in širše regije, tako na področju gospodarstva, vpliva na okolje kot družbenih odnosov, usmeritvi, ki ji Mestna občina Ljubljana sledi že več kot desetletje.

Delovno srečanje je z nagovorom otvoril podžupan MOL Dejan Crnek, ki je pozdravil idejo o združevanju posameznikov in ustanov za dobrobit zdravja in kakovosti življenja otrok vključenih v javne izobraževalne ustanove v Ljubljani, poudaril pa je tudi pomen lokalno pridelanih živil in kulinarike za pristno izkušnjo obiskovalcev Ljubljane in dejal: »Pomembno je, da je pot od pridelovalca do mize čim krajša in projekti, kot je današnji, to omogočajo«. Podžupan se je zahvalil organizatorjem in številnim udeležencem, med katerimi so bili predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, pridelovalci živil iz regije Osrednja Slovenija ter hotelirjem in gostincem. Zaključil je  z mislijo, da je ključ do uspeha v sinergije generirajočem povezovanju institucij in posameznikov, kajti »zmaguje se kot ekipa«.

Gorazd Maslo, vodja Odseka za razvoj podeželja pri Oddelku za varstvo okolja MOL je povedal, da je strateški cilj za obdobje 2014 – 2020 zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom čim večje samooskrbe v Mestni občini Ljubljana. »Naš cilj je lokalno pridelana hrana v ljubljanskih vrtcih, šolah in gostinskih obratih«. Šole in vrtci lahko do 20 odstotkov vrednosti živil (oz. do vrednosti 80.000 evrov) nabavljajo mimo Zakona o javnem naročanju, po katerem so obvezani k izbiri najcenejšega ponudnika. Maslo je še povedal: »Z veseljem ugotavljamo, da se je v zadnjih letih odstotek lokalno pridelane prehrane v ljubljanskih vrtcih in šolah dvignil iz 6 na 12 odstotkov, naš cilj pa je še bolj ambiciozen – da dosežemo 20 odstotkov«.

Roman Medved, vodja projektov na RRA LUR, je pojasnil, da je projekt Borza lokalnih živil Osrednjeslovenske regije izvedena v okviru evropskega projekta ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies), ki se ukvarja s krepitvijo odnosov med mestnimi in podeželskimi območji in je financiran iz programa Obzorje 2020. V želji, da se spodbudi sodelovanje med mesti in njihovimi zaledji na področju trajnostnih prehranskih sistemov, družbene infrastrukture, novih poslovnih modelov in kulturnih povezav se je povezalo petindvajset univerz, raziskovalnih in javnih inštitucij iz cele Evrope. Medved je dejal: »Projekt ROBUST omogoča izmenjevanje dobrih praks na področju samooskrbe s hrano in iskanje inovativnih rešitev za povečanje obsega lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah. Po odličnem odzivu vseh deležnikov na Borzi lokalnih živil bomo v prihodnosti na območju Osrednjeslovenske regije s podobnimi iniciativami nadaljevali«.

Alenka Soršak iz Turizma Ljubljana je pojasnila, da zavod Turizem Ljubljana od 2015 izvaja projekt Zelene verige, ki izhaja iz ugotovitve, da je lokalno pridelane hrane, po kateri povprašujejo domači in tuji obiskovalci, premalo. Prav lokalno pridelane sestavine predstavljajo trend sodobne kulinarike, ki postaja vedno bolj pomemben element turistične ponudbe v Ljubljani. Zato je Turizem Ljubljana, v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in zadrugo Jarina, hotelirjem in restavracijam v regiji Osrednja Slovenija ponudil možnost preproste, organizirane nabave stoodstotno lokalno – oziroma, kadar to ni mogoče, regionalno ali nacionalno pridelanih živil po ugodnih cenah, z namenom, da do gostov dejansko pridejo pridelki lokalnih pridelovalcev hrane. Danes v projektu sodeluje 15 hotelirjev in gostincev, impresiven je tudi podatek, da se je preko Zelenih verig med kmetijami na obrobju Ljubljane in hoteli ter restavracijami do danes izmenjalo kar 18 ton lokalno pridelane hrane.

Uvodnim nagovorom je sledila delavnica, na kateri so predstavniki šol, vrtcev ter gostincev iskali priložnosti poslovnega sodelovanja s pridelovalci živil. Poslovnih pogovorov se je udeležilo kar 39 pridelovalcev lokalnih živil iz Osrednjeslovenske regije, 19 predstavnikov ljubljanskih šol in vrtcev ter 9 hotelirjev in gostincev. Prav vsi udeleženci so v borzi prepoznali poslovni potencial, nekateri so že sklenili dogovore o sodelovanju, zato pozdravljajo izvedbo podobnih dogodkov tudi v prihodnje.

Za več informacij o projektu kontaktirajte Tatjano Marn na tatjana.marn@ljubljana.si ali  Romana Medveda na roman.medved@ljubljana.si, vabljeni pa ste tudi k ogledu spletnih strani rralur.si/projekti/robust/ in http://rural-urban.eu/