Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Prevozi na zahtevo predstavljajo velik potencial urejanja prometa v Ljubljanski urbani regiji

 • 25. 10. 2018

Peripheral Access -Posvet Prevozi na zahtevoV torek, 23. oktobra 2018, je v Maxi Klubu v organizaciji RRA LUR potekal posvet na temo prevozov na zahtevo, katerega namen je bila predstavitev obstoječih praks pri nas in v tujini, razprava o željah in ciljih predstavnikov občin ter o prednostih in slabostih različnih modelov prevozov na zahtevo.

Projekt Peripheral Access, v okviru katerega je bil posvet organiziran, se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti do podeželskih območij, območij v zaledju mest in obmejnih območjih, za katere je značilna razpršena in redka poselitev ter posledično slaba dostopnost z javnim prometom, omejeni proračuni občin, staranje in odseljevanje prebivalstva ter velika odvisnost od uporabe osebnih avtomobilov.

Udeleženci, med katerimi so bili predvsem predstavniki občin ter strokovne javnosti, so se seznanili z različnimi definicijami in nekaj temeljnimi značilnostmi različnih oblik prevozov na zahtevo pri nas in v tujini. V nadaljevanju so bili predstavljeni izsledki regionalne analize z vidika prevozov na zahtevo, izdelane v okviru projekta Peripheral Access. Sledila je predstavitev treh oblik prevozov na zahtevo, ki že delujejo znotraj in izven regije.

Storitev Prostofer, katere ime je skovanka iz besed prostovoljni šofer, je predstavil Miha Bogataj iz Zlate mreže. Gre za brezplačno storitev za starejše, ki potrebujejo prevoz, vendar ne morejo oziroma ne želijo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljivega prevoz. Vozniki so še vedno aktivni starejši vozniki, ki radi priskočijo na pomoč s svojim osebnim vozilom.

Storitev Sopotniki, ki jo je predstavil Marko Zevnik, je prav tako vedno bolj razširjena praksa prevozov na zahtevo. Vožnje opravljajo mlajši prostovoljci, ki tako z medgeneracijskim sodelovanjem preprečujejo izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.

S strani Gregorja Cundra sta bili predstavljeni dve obliki prevozov na zahtevo, ki jih ponuja LPP. Prevoz na klic z električnim vozilom e-urban vozi poskusno na progi 23 od Podutika do Kamne Gorice, in sicer po vnaprej določenem urniku, vendar le v primeru, da nekdo prevoz naroči. S pomočjo Prevoza na klic za osebe z oviranostmi, ki je omogočen na vseh linijah LPP, potnik seznani voznika, da se bo peljal na določeni progi ob določenem času, kar mu olajša vstopanje in izstopanje iz avtobusa.

Pri konceptu mobilnost kot storitev (ang. MaaS), ki se vedno bolj uveljavlja kot posledica uporabe pametnih tehnologij ter trenda souporabe, igra pomembno vlogo prometno modeliranje. To je bilo predstavljeno s strani podjetja Appia, ki ponuja enega izmed tovrstnih programov in modelov.

Sledila je predstavitev storitve Gustmobila iz okolice mesta Gradec, ki deluje na regionalni ravni kot dopolnitev obstoječega javnega prometa in združuje različne prevoznike, vključno z lokalnimi taksisti.

V drugem delu je potekala razprava o ciljih in interesih občin, njihovih izkušnjah glede prevozov na zahtevo ter značilnostih uspešnih in manj uspešnih praks. Sledila je diskusija o različnih modelih:

 • prostovoljnem, v katerem je večji poudarek na socialni komponenti in pogosto vključuje prostovoljne prevoznike, popolno fleksibilnost glede lokacij prevzema in oddaje ter običajno brezplačno storitev,
 • model, kjer je storitev namenjena vsem prebivalcem in je na voljo tam, kjer javnega prometa ni, cilji pa so postaje javnega prometa, večja središča ter turistične točke (in je običajno plačljiv) ter
 • model, kjer storitev poteka po vnaprej določeni liniji in urniku, vendar pelje le takrat, ko nekdo storitev naroči.

Ti modeli so bili oblikovani glede na stopnjo fleksibilnosti storitve ter glede na to, ali je bolj poudarjena socialna komponenta ali okrepitev vloge javnega prometa. Največ udeležencev je kot dolgoročno rešitev videlo v drugem modelu. Proti koncu so bile osvetljene vloge različnih deležnikov pri vzpostavljanju tovrstnih modelov.

Prvi posvet na temo prevozov na zahtevo je osvetlil stanje v regiji ter služi kot osnova za nadaljnje aktivnosti. V prihodnosti upamo na več primerov implementacije tovrstnih storitev, na podlagi katerih bi lahko gradili oblikovanje modela na območju celotne regije. V ta namen bi bilo koristno vzpostaviti dialog z drugimi regijami ter ministrstvi. Tako bi zmanjšali razširjeno uporabo osebnega avtomobila in omogočili dostopnost do storitev za vse skupine prebivalstva.

Več informacij o projektu: Peripheral Access.