Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Akcijski načrt projekta SMART-MR za spodbujanje trajnostne mobilnosti v LUR

 • 30. 5. 2019

SMART-MRV okviru projekta SMART-MR smo skupaj z Geografskim inštitutom Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravili akcijski načrt za Ljubljansko urbano regijo, s pomočjo katerega želimo vplivati na izvajanje trajnostnih ukrepov za doseganje učinkovitejšega prometa v LUR.

Akcijski načrt se osredotoča na tri ključne ukrepe, ki so nujni za dosego zastavljenega cilja, njihov časovni okvir, ključne deležnike ter oceno stroškov in vire financiranja. To so: Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR), Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR) in  Smernice za pripravo regionalnih prometnih strategij.

CPS LUR je bil izdelan novembra 2018, RRP LUR in smernice pa bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta 2021.