Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Regionalni razvojni program 2021–2027

RRA LUR je konec meseca decembra 2020 pripravila prvi osnutek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR).

Dokument je nastajal v obdobju epidemije in ob odsotnosti usmeritev nacionalnih dokumentov  razvojnega načrtovanja. Glede na stanje, ki je bilo ugotovljeno v strateškem delu RRP in podane ugotovitve, v čem se regija razlikuje od drugih, kaj so njene primerjalne prednosti oziroma posebnosti v odnosu do sosednjih regij ter v mednarodnem prostoru, je v programskem delu RRP prioritetam regije dodana vsebinska opredelitev programov in posamičnih ukrepov znotraj teh programov. Podan je indikativni finančni okvir vrednosti RRP LUR 2021–2027, ki je postavljen na osnovi zbranih projektov iz regije in ocen po potrebnih vlaganjih na posamezna razvojna področja. Določen je sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP ter sistem informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP. V programskem delu so navedeni najpomembnejši regijski projekti, tako tisti načrtovani iz nacionalnega nivoja kot konkretni predlogi regije.

Da bo RRP LUR  dobil pravo dimenzijo, bo potrebna celovita diskusija z deležniki v regiji – občinami, gospodarstvom in nevladnim sektorjem. Sledila bo odprta komunikacija glede novih vsebinskih prispevkov s potencialnimi novimi predlagatelji projektov po ciljih politik EU in umestitev novih predlogov v predlagane ukrepe oziroma dodajanje novih ukrepov, v kolikor bo to potrebno. Glede na aktualno stanje na področju programiranja v Sloveniji ostaja še vedno  veliko neznank. 22.1.2021 so bili na Evropsko komisijo posredovani novi programski dokumenti Vlade RS in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1. Skladno s povratnimi informacijami nacionalnega nivoja in nadaljnjo dinamiko dela v regijah, vas bomo aktivno vključili v proces določanja prioritet na regionalni ravni, ko bo primeren trenutek in bodo potrjeni nacionalni okviri za novo finančno perspektivo.

Vsekakor pa smo do takrat odprti za vaše predloge, pripombe in mnenja, kot tudi za nove vsebine regijskih projektov. Slednje nam posredujte preko e-obrazca .