Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Uspel posvet o potencialih in izzivih razvoja kolesarstva na Ljubljanskem barju

 • 12. 6. 2023

V TMS , v Bistri pri Vrhniki,  je 2. 6. 2023 potekal posvet o potencialih in izzivih razvoja kolesarstva na Ljubljanskem barju, ki mu je prisostvovalo dobrih 30 udeležencev, tudi predstavniki večine barjanskih občin. Na posvetu so se seznanili z izgradnjo Barjanske kolesarske mreže v realizaciji, načrtovanimi novimi projekti gradnje kolesarske infrastrukture ter izzivi za lažje pridobivanje služnosti na zasebnih zemljiščih za vzpostavitev kolesarskih povezav.

Posebna tema so bile naravovarstvene omejitve obiskovanja Krajinskega parka Ljubljansko barje, najbolj pogoste napake načrtovalcev in investitorjev kolesarske infrastrukture pri njihovem umeščanju v prostor in predlogi za njihove lažje in hitrejše umeščanje v prostorske in izvedbene akte.

Prav tako bile predstavljene dosedanje pobude za razvoj celovitega integriranega strateškega pristopa pri razvoju kolesarstva na Ljubljanskem barju kot dela prometnega sistema in turistične ponudbe ter predlogi za vzpostavitev razvojne koalicije in platforme na teh dveh področjih. Pa tudi s kolesi dostopni naravne vrednote in spomeniki ter kulturna dediščina na Ljubljanskem barju ter pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno na ravni označevanja in storitev za kolesarje odpraviti za bolj varno  in udobno vožnjo.

Podana so bila priporočila za sestanke ključnih deležnikov, ki naj pospešijo umeščanje v prostor in izgradnjo dveh ključnih premostitev Ljubljanice – brvi za kolesarje in pešce pri Kaminu in ob železniškem mostu v Preserjah ter pobuda za izdelavo akcijskega načrta razvoja kolesarske infrastrukture in storitev za kolesarje na Ljubljanskem barju za obdobje sedanje finančne perspektive EU.  Dana je bila tudi pobuda, da se jeseni podoben posvet s ciljem vzpostavitve kolesarske platforme Ljubljanskega barja organizira v občini Ig.

Pred posvetom se je sedem udeležencev udeležilo vodenega ogleda gradnje kolesarske povezave Borovnica – Breg. Po posvetu sta sledila še voden ogled prometne zbirke v TMS ter ogled lokacije predvidene brvi za kolesarje in pešce nasproti Kamina in dostopne poti do nje.

Posvet so na pobudo Občine Borovnica organizirali RRA LUR ter LAS barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Posvet POTENCIALI IN IZZIVI RAZVOJA KOLESARSTVA NA LJUBLJANSKEM BARJU  je potekal v sklopu operacije »Barjansko kolesarsko omrežje na območju Občine Borovnica, odsek Borovnica-Breg” , ki jo je finančno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.

vir: Občina Borovnica

Foto: Simon Koblar, Aleksander Šenakar in Andrej Klemenc