Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Upravljanje in sodelovanje – osrednja tema 4. srečanja medregionalnega učenja projekta STAR Cities

 • 22. 2. 2021

Od 9. do 12. februarja 2021 je potekalo četrto interaktivno medregionalno učenje partnerjev in deležnikov v okviru aktivnosti projekta STAR Cities. Osrednja tema dogodka »Upravljanje in sodelovanje« je bila razdeljena  v nekaj vsebinskih sklopov. Virtualni dogodek je zajemal predstavitve izbranih dobrih praks iz partnerskih mest in regij. Vsebine so bile na voljo širšemu krogu deležnikov, medtem ko sta tematski delavnici potekali v krogu partnerjev in njihovih timov.

Prvi dan so bili predstavljeni modeli upravljanja turističnih destinacij in samih rek iz petih mest in/ali regij sodelujočih parterjev v projektu – Val-de -Marne (FR), Rim in regija Lazio (IT), Metropolitanska regija Hamburg  (DE), Kaunas (LT) in Ljubljanska urbana regija (SI). Predstavnica Turizma Ljubljana je spregovorila o Regionalni destinacijski organizaciji Osrednje Slovenije,  v katero so od ustanovitve dalje vključene vse občine LUR. RRA LUR, ki je v imenu štirih občine ob reki Ljubljanici vodil projekt Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, pa je predstavil ravni in glavne akte za upravljanje rek v regiji oz. širše v državi.

Webinar Destination management & river tourism in STAR Cities regions (prispevek RDO si lahko ogledate od 1:06:57 dalje)

Nato je turistična organizacija iz Vojvodine, članica NECSTouR, predstavila dobro prakso upravljanja rečnega turizma ob reki Tisi, francoski partner pa orodje načrtovanja upravljanja reke, ki je privedlo do razvoja turizma ob reki Marne.

Naslednji dan je bilo v okviru dveh podtem – Skupne strategije/načrti in Skupne aktivnosti/projekti – predstavljenih devet dobrih praks, med njimi tudi Barjanka – kolesarska pot po Ljubljanskem barju. Gre za »najmlajši« dogodek v okviru maratona Franja, ki na pobudo kolesarskega kluba Rog in v sodelovanju 11 partnerjev uspešno poteka od leta 2018. Predstavnica Krajinskega parka Ljubljansko barje je zbrane navdušila z dobro zgodbo medsebojnega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, številnih društev in srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane. Sodelujočim partnerjem je z Barjanko uspelo povezati šport, turizem, kulturo, naravo in izobraževanje.

Webinar Good practices of collaborative projects and actions  (prispevek o Barjanki si lahko ogledate od 47:00 dalje)

Srečanje medregionalnega učenja smo zaključili s tematsko delavnico vseh udeležencev, razdeljenih v tri skupine po tematskih sklopih predstavljenih dobrih praks (»Upravljanje in menedžment rečnega turizma«, »Inovativni turistični produkti«, »Skupne strategije/načrti« in »Skupne aktivnosti/projekti«). Razprava je potekala tako o predstavljenih dobrih praksah predhodnih dveh dni kot tudi širše o samih temah. Iztočnice razprave so bile: kaj me je pri dobri praksi najbolj navdihnilo, katere so ključne lekcije, ki bi jih lahko uporabil pri svojem delu, možnost prenosa dobrih praks v druge regije. Spregovorili smo tudi o glavnih izzivih.

Četrti dan pa so potekala bilateralna srečanja partnerjev o predstavljenih dobrih praksah na treh medregionalnih učenjih.

Dodatne informacije: Nataša Mršol, natasa.mrsol@rralur.si