Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Podpisana prva dogovora za razvoj regij

 • 27. 10. 2017

Dogovor za razvoj regije - slavnostni podpisMinister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes s predsednikom Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije gospodom Metodom Ropretom in predsednikom Razvojnega sveta Gorenjske razvojne regije gospodom Stanislavom Bobnarjem podpisal prva dva dogovora o razvoju regij, s katerim sta se regiji z resornimi ministrstvi dogovorili o sofinanciranju petih projektov.

»Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike, zato so podpisi prvih dogovorov za nas toliko bolj pomembni«, je uvodoma povedal minister Zdravko Počivalšek. »Pri pripravi se je izkazalo, da so velik izziv našega ministrstva in celotne vlade, verjetno pa predstavljajo svojevrsten izziv tudi v regijah.« Za današnji podpis je bilo namreč potrebno v zadnjih dveh letih narediti tri ključne korake. Prvič, dopolniti zakonske podlage in vzpostaviti mehanizme, ki jih predvideva zakon, tako na regijski kot na državni ravni. Drugič, skozi teritorialni razvojni dialog je bilo potrebno uskladiti predloge regij in države. In tretjič, potrebno je bilo zagotoviti sredstva v proračunih vseh pristojnih ministrstev, kar pomeni, da smo morali uskladiti razvojne cilje regij s cilji resornih politik.

Gorenjska regija je z današnjim podpisom dobila podporo štirim projektom v skupni vrednosti okoli 28 milijonov evrov, dobrih 11 milijonov evrov sredstev bodo prispevala Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preostalo so sredstva občin in drugi viri. Dogovor je, da bodo s sredstvi uredili odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja, naredili kolesarsko povezavo Jesenice – Lesce – Bled, bivalno enoto za starejše in podprli regijsko štipendijsko shemo. V Dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije je zaenkrat uvrščen le en projekt, in sicer odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice, v vrednosti 17,8 milijonov evrov, Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotovilo 9 milijonov evrov, preostalo pa bodo občinska sredstva in ostali viri financiranja.

Teritorialni dialog ministrstva vodijo z vsemi regijami, dogovor pa bo v kratkem podpisan še z devetimi regijami. Skupno bo podprtih 29 projektov, v skupni vrednosti nekaj več kot 101 milijon evrov. »Zavedamo se, da potrebe v regijah bistveno presegajo možnosti financiranja, zato bomo po vseh načrtovanih podpisih teritorialni dialog nadaljevali, dogovore pa bomo dopolnili z novimi projekti, ko bo to mogoče,« je povedal minister Zdravko Počivalšek in dodal: »Vlada RS je v ta namen že dodelila dodatne pravice porabe iz sredstev Operativnega programa evropske kohezijske politike, tako bomo predvidoma v drugem tednu novembra objavili drugo povabilo regijam za predložitev projektnih predlogov, ki bo predvidoma odprto dva meseca. Za uresničevanje regijskih projektov bo tokrat na voljo približno 430 milijonov evrov, 297 milijonov evrov za Vzhodno in 133 milijonov evrov za Zahodno kohezijsko regijo.«