Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

PERFEKTEN začetek novega projekta zelene infrastrukture

 • 14. 3. 2017

Perfect srečanje partnerjev 1, London februar 2017PERFECT je nov projekt programa INTERREG Evropa, ki v ospredje postavlja številne koristi zelene infrastrukture. Namen projekta je poudariti potencial, ki ga ima zelena infrastruktura pri ustvarjanju prožnih in uspešnih regij, kar bo doseženo s prenosom dobrih praks in strokovnega znanja med partnerji.

Projektno partnerstvo vodi strokovni partner iz Velike Britanije Town and Country Planning Association (TCPA), v partnerstvu pa sodelujejo partnerji iz 7 evropskih držav: Velike Britanije, Nizozemske, Avstrije, Italije, Slovaške, Madžarske in Slovenije, kjer je slovenski partner  Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Vseh osem partnerjev ima specialna znanja in izkušnje z različnimi področji zelene infrastrukture, vključno s prilagajanjem na podnebne spremembe, trajnostnim prometom, zeleno energijo in zdravjem.

Prvi partnerski sestanek projekta PERFECT je potekal med 6. in 9. februarjem v Londonu. Uvodoma so bile predstavljene glavne aktivnosti projekta, ki vključujejo izdelavo osnovnih raziskav, analiz in revizij politike zelene infrastrukture. Podane so bile smernice za izmenjavo izkušenj in dobrih praks vezanih na različne koristi zelene infrastrukture, ki bodo vodile do oblikovanja MAGIC matrike (Multi Advantages of Green Infrastructure in Cities – Večprednostna zelena infrastruktura v mestih), kar bo partnerjem pomagalo pri oblikovanju akcijskih načrtov ter vplivu na njihove politične instrumente.

Drugi dan so se partnerjem pridružili ključni deležniki, tudi politični predstavniki in odločevalci iz različnih sektorjev, in se udeležili strokovne predstavitve mag. Vujadina Kovačevića (GD za okolje pri Evropski komisiji) o možnostih umestitvi zelene infrastrukture znotraj različnih ciljev strukturnih skladov ter dr. Hugha Ellisa (TCPA) o pomenu zelene infrastrukture pri zagotavljanju prihodnosti mestnih in podeželskih območij.

V naslednjih dneh so bili organizirani študijski ogledi dobrih praks v Bicestru ter okrožjih Dagenham in Rainham, kjer so udeleženci spoznali metode vključevanja različnih deležnikov in razvijanja strateških partnerstev z namenom ohraniti in izkoristiti naravne potenciale znotraj obsežnih novih stanovanjskih območij  (Bicester) oziroma socialno-ekonomske koristi, ki jih lahko dobro urejene in dostopne zelene površine prinašajo socialno ogroženim lokalnim skupnostim (Dagenham in Rainham). Vse predstavljene investicije v zeleno infrastrukturo so bile sofinancirane iz sredstev ESRR.

Več informacij o prvem srečanju partnerjev in študijskih obiskih najdete na https://www.interregeurope.eu/perfect