Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Oblikovanje akcijskega načrta za spodbujanje razvoja KKS v sodelovanju s ključnimi deležniki v regiji

 • 15. 10. 2019

Akcijski načrt je bil oblikovan v okviru projekta CRE:HUB. Dokument vsebuje podrobnosti o tem, kako se bodo izkušnje, pridobljene pri sodelovanju na projektu, izvajale za spodbujanje razvoja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v regiji.

Vsebina akcijskega načrta LUR temelji na:

 • analizi strateških dokumentov,
 • opis unacionalnega / regionalnega konteksta,
 • opisu podpore KKI v strateških dokumentih,
 • izkušnjah, pridobljenih pri drugih projektih,
 • izmenjavi znanja v obliki študijskih obiskov, rezultatov medsebojnih evalvacij,
 • dobrih praksah
 • delavnicah (fokusne skupine, intervjuji itd.) s ključnimi deležniki.

Priprava akcijskega načrta je bila izvedena s podporo zunanjega strokovnjaka (Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana). Izhodišče sta Analiza KKI v LUR in Kažipot: Strategija kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji. Izdelava akcijskega načrta je rezultat obsežne razprave (delavnice, fokusne skupine, intervjuji itd.) s ključnimi deležniki (poslovnim sektorjem, oblikovalci politik, univerzami, raziskovalnimi inštituti, nevladnimi organizacijami, deležniki iz sektorja KKI itd.)