Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Gradec – mesto zelenih povezav

 • 11. 10. 2018

Perfect 4. srecanje partnerjev - GradecSeptembra je potekalo že četrto srečanje partnerjev projekta PERFECT, tokrat so nas gostili partnerji iz Avstrijske Štajerske v Gradcu. Tridnevno srečanje je bilo namenjeno pripravi prvih osnutkov akcijskega načrta; partnerji so predstavili svoj napredek pri pripravi in izzive s katerimi se srečujejo.

S strani partnerjev je bila kot ključna prepoznana potreba po umestitvi zelene infrastrukture na politično agendo odločevalcev ter ozaveščanje oblikovalcev politik z namenom uvrstitve zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih skladov.

Podrobno nam je bil predstavljen razvojni plan in koncept zelene mreže mesta Gradec (Grünes Netz Graz – GNG), ki določata kar 33 odstotkov zelenih površin v mestu, na katerih ni dovoljena gradnja. Zaradi slabe prevetrenosti mesta prav tako ni dopustna gradnja stavb v dolinah v zelenem zaledju. S planom se zagotavlja nove zelene površine v središču mesta, ohranja gozdove v zaledju, s konceptom zelene mreže pa se ustvarja povezave med zelenimi območji. Gradec ima tudi izdelan ažuren kataster vse drevnine v mestu, tako javne kot tudi zasebne, za posek dreves pa je potrebno pridobiti dovoljenje. Kako zelena mreža Gradca zgleda v praksi; od parkov, mestnega gozda, do zelenih streh in notranjih dvorišč, smo si ogledali na popoldanskem študijskem ogledu.

Poleg strokovnih predstavitev so program spremljali študijski ogledi, med njimi ogled novega stanovanjskega območja GreenCity Graz, kot primera slabe prakse, kjer gre le za deklarativno uporabo zelene infrastrukture, in zelenega razvoja mesta Lebnitz, kot primera dobre prakse, kjer so v luči podnebnih sprememb oblikovali in sprejeli strategijo za pametno in odporno mesto – Cool Leibnitz. Zadnji dan srečanja je bil predstavljena inovativna rešitev za urejanje odvodnjavanja v mestih, ki hkrati omogoča zdravo, hitrejšo in bolj trajnostno rast mestnih dreves na tlakovanih območjih – t.i. »Stockholmsko rešitev« si lahko ogledate na povezavi.

Več informacij o četrtem srečanju partnerjev, študijskih obiskih ter drugih aktivnostih projekta najdete na https://www.interregeurope.eu/perfect/.