Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Tretji sestanek projekta Inter-Connect v Zagrebu

 • 7. 1. 2019

Inter-Connect Zagreb 3. sestanek partnerjevV Zagrebu je 12. in 13. decembra 2018 v organizaciji Hrvaških železnic – Potniški promet potekal tretji projektni sestanek projekta Inter-Connect (Spodbujanje intermodalnosti in oživitev železniškega potniškega prometa v Jadransko-jonski regiji), ki se sofinancira iz programa INTERREG ADRION ter skladov ESRR in IPAII.

Ker so projektne aktivnosti prevešajo v drugo polovico, je bil sestanek v Zagrebu osredotočen predvsem na že izvedene aktivnosti in prihodnje ključne izzive za uspešno dokončanje projekta. Opravljen je bil pregled trenutnega stanja osmih študij primerov, pilotnih aktivnosti in izvedenih terenskih analiz razvoja pomorskega in železniškega prometa v posamezni partnerski državi. Predstavniki grške občine Igoumenitsa, ki opravljajo vlogo vodilnega projektnega partnerja, so predstavili trenutno finančno stanje projekta in odprli razpravo o izvajanju tehničnih delovnih sklopov projekta.

Razprava o tehničnih projektnih vsebinah se je osredotočila na predstavitev trenutnega stanja in prihodnjih aktivnosti v osmih pilotnih aktivnostih projekta Inter-Connect s strani predstavnikov iz mest ter regij Igoumenitsa, Regija Emilija-Romanja, Trst, Zagreb, Ljubljana, Bar, Drač in Beograd.

V nadaljevanju sestanka so predstavniki Hrvaških železnic – Potniški promet predstavili končne rezultate študije o prometnih politikah, ki podpirajo razvoj intermodalnosti in železniškega potniškega prometa v ADRION regiji. Poročilo izpostavlja obstoječe politični okvirje, predlaga smernice razvoja trajnostne mobilnosti v EU in potrebne nacionalne prilagoditve za spodbujanje intermodalnosti v regiji.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je predstavila končno poročilo o dobrih praksah intermodalnega prevoza in železniškega potniškega prevoza v ADRION regiji. Namen aktivnosti je bilo zbrati podatke o dobrih praksah v partnerskih regijah in prenesti izkušnje ter elemente uspeha med projektne partnerje in zainteresirano javnost. Glavni rezultati poročila vsebujejo pregled različnih partnerskih shem, finančnih mehanizmov ter ključnih izzivov vključevanja zasebnega in javnega sektorja na vse stopnje načrtovanja mobilnosti v partnerskih regijah. Predstavniki RRA LUR so izpostavili, da je prenos znanja med različnimi domačimi in mednarodnimi projekti ključnega pomena za vzpostavitev skupnih temeljev ukrepanja ter uspešno uskladitev mednarodnih, nacionalnih ter regijskih strategij na področju trajnostne mobilnosti.

Koordinator tehničnih aktivnosti Center za raziskave in tehnologijo Hellas iz Soluna je predstavil pregled dejavnosti zbiranja podatkov o migracijah (mednarodni in regionalni/lokalni podatki o prometnih tokovih), ki temeljijo na nacionalnih podatkih o prevozu turistov in dnevnih migrantov. Na podlagi dosedanjih doseženih rezultatov projekta je CERTH/HIT predstavil tudi interaktivno orodje Inter-Connect, ki bo na enotnem spletnem mestu združeval vse zbrane informacije projekta. Namen orodja je prenos strokovnega znanja med odločevalce ter strokovno javnost, ki sodeluje pri načrtovanju ter izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti in intermodalnosti javnega prevoza.

Inštitut za promet in logistiko (ITL) se je v sodelovanju z regijo Emilija – Romanja osredotočil na analizo možnih ukrepov za prenos najboljših praks spodbujanje trajnostne mobilnosti in aktivnosti za prihodnje dolgoročne ukrepe. Partnerjem je bila predstavljena podrobna metodologija za ocenjevanje študij primerov, ki bo v nadaljevanju projekta predstavljala osrednje orodje za promocijo izvedenih ukrepov v sklopu projekta Inter-Connect.

Ob zaključku sestanka je Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude iz Trsta, ki je odgovoren za komuniciranje in diseminacijo rezultatov, podal pregled izvedenih in preostalih promocijskih aktivnosti. Partner je poudaril potrebo po večji vključenosti partnerjev pri uresničevanju promocijskih dejavnosti.

Naslednji projektni sestanek bo predvidoma potekal v juliju 2019 v mestu Bar v Črni gori.

Vljudno vabljeni, da projektnim vsebinam sledite tudi preko naslednjih družabnih omrežij:

Twitter

LinkedIN 

Facebook