Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

RRA LUR s projektom FORTIS na spletni delavnici v okviru 19. evropskega tedna regij in mest

 • 14. 10. 2021

12. oktobra 2021 se je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije predstavila v sklopu  najpomembnejšega letnega dogodka s področja regionalne politike v Bruslju (Evropskega tedna regij in mest) na spletni delavnici Trajnost onkraj državnih meja: Čezmejno sodelovanje kot gonilo sprememb na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in trajnostne mobilnosti (ang. Sustainability beyond national boundaries: Cross-border cooperation as a driver for change in biodiversity protection and sustainable mobility patterns).

Preko spletne delavnice, ki je organiziralo Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), smo predstavili pilotne aktivnosti za vzpostavitev javnega prevoza na obmejnem območju Slovenije in Italije, ki so predmet projekta FORTIS. Poleg projekta FORTIS so bili v sklopu trajnostne mobilnosti predstavljeni tudi številni ukrepi in projekti za izboljšanje čezmejnega sodelovanja iz Italije, Francije, Poljske, Portugalske, Španije ter Slovenije.

V sklopu delavnice je občinstvo izrazilo prioritete razvoja čezmejne trajnostne mobilnosti, ki so: potreba po večsektorskem dialogu, financiranje ukrepov, poenostavitev postopkov in povečanje ponudbe javnega prevoza na čezmejnih območjih. Navedene prioritete naslavlja tudi projekt FORTIS, ki  želi izdelati inovativne rešitve izboljšale povezljivost prebivalcev čezmejnih območij in spodbujale medinstitucionalni dialog. Projekt se predvsem osredotoča na 1.) izboljšanje sistema javnega lokalnega prevoza za čezmejno integracijo in boljše poznavanje ter izmenjava dobrih praks v sklopu upravnih postopkov ter 2.) spoznavanje različnih pravnih okvirov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj.

Tematiki o pomenu trajnostne čezmejne mobilnosti je sledila predstavitev projektov na področju izzivov ohranjanja in obnavljanja biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije ter ozaveščanja o vplivu narave na blaginjo ljudi.