Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Prvi sklop usposabljanj za regionalne akterje na temo industrijske simbioze

 • 5. 12. 2019

Symbi training of industrial symbiosisLjubljana, 26. in 28. november 2019 – Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), partner projekta SYMBI, ki poteka v okviru programa Interreg Europe, je v sodelovanju Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) izvedla prvo usposabljanje o industrijski simbiozi.

Prva delavnica je bila organizirana v okviru pilotne akcije projekta SYMBI, katere cilj je opolnomočiti deležnike na regionalnem nivoju za razumevanje in izvajanje koncepta industrijske simbioze. Cilj tega koncepta je vpeljati nove proizvodne in poslovne modele v podjetja, z namenom povečanja konkurenčnosti , učinkovitosti virov, potenciala za inovacije ter zmanjšanja stroškov proizvodnje, emisij toplogrednih plinov, s čimer bi ublažili negativne vplive na okolje.

V okviru prvega sklopa usposabljanj so udeleženci dobili vpogled v to, kaj industrijska simbioza je, kako pristopiti k podjetjem, vzpostaviti zaupanje, izboljšati potrebne komunikacijske veščine in narediti popis ustreznih podjetij, njihovih tokov, logistike, vhodnih in izhodnih virov itd.

Ta modul je udeležence opremil s potrebnim znanjem o tem, kakšne priložnosti industrijska simbioza nudi na področju poslovanja in proizvodnje, predvsem kar se tiče optimizacije procesov v podjetjih in povečevanja njihovih potencialov. Pomembno vlogo v tem procesu ima ustrezna komunikacija s katero se vzpostavi zaupanje med svetovalcem in odgovornimi v podjetjih, saj je za uspešno delo izredno pomemben vpogled v strategijo, vizijo in potrebe podjetij, slednja pa s tem dobijo zanesljivega partnerja za povezovanje z drugimi podjetji in institucijami. Z ustreznim popisom podjetij, njihovih tokov, virov odpadkov ter poznavanjem logistične in organizacijske sheme, imajo svetovalci vse možnosti za vzpostavljanje sinergijskih povezav.

Drugi modul usposabljanj bo predvidoma potekal spomladi 2020. Več prihodnjič!

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta SYMBI:

Tina Pezdirc Nograšek, tina.pezdirc@rralur.si