Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Prva seja komisije za razvoj trajnostne mobilnosti v LUR

 • 24. 9. 2020

Prva seja komisije za razvoj trajnostne mobilnosti v LURV četrtek, 17. septembra 2020, je v Grosupljem potekala  prva seja komisije za razvoj trajnostne mobilnosti v LUR, ki je bila ustanovljena z namenom podajanja konstruktivnih pobud državi, pospeševanja aktivnosti in zagotavljanja dodatnih sredstva za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti na nivoju občin, regij in države.

Mobilnost je med najvišjimi prioritetami v Ljubljanski urbani regiji, zato lahko komisija, ki jo sestavljajo predsednik župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič, kot predsednik komisije, župan Občine Trzin Peter Ložar, kot podpredsednik komisije, direktor občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani mag. Rok Prevc, vodja oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana mag. Miran Gajšek, župan Občine Logatec Berto Menard, župan Občine Medvode Nejc Smole, direktor občinske uprave Občine Moravče mag. Ivan Kenda in župan Občine Škofljica Ivan Jordan, igra izredno pomembno vlogo.  Strokovno podporo in svetovanje za čim bolj učinkovito delovanje komisiji nudi tudi strokovna ekipa RRA LUR, v sestavi direktorice mag. Lilijane Madjar in  namestnika direktorice za razvoj in splošne zadeve Mateja Gojčiča.

Predsednik komisije župan dr. Peter Verlič je uvodoma povedal oziroma kot izhodišče dela komisije navedel, da je kar 70 % izzivov v državi na področju transporta in prometa skoncentriranih v Ljubljanski urbani regiji, po drugi strani pa se v regiji uresničuje največ primerov dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.  Kot primer je izpostavil integracijo mestnih in primestnih linij in vzpostavitev ter širjenje mreže P+R.

Člani komisije so pregledali prioritetne projekte Ljubljanske urbane regije na področju prometne infrastrukture in trajnostne mobilnosti. Gre za projekte urejanja kolesarskih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč, dostopov do avtobusnih postajališč in različnih poti, gradnje novih P+R,  pa tudi za projekte kot je vključitev Slovenije v mrežo hitrih prog s povezavo metropol Dunaj – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sofija – Istanbul ter s povezavo Ljubljana – Trst. Obravnavali so tudi projekte nacionalnega pomena, kot so Ljubljansko železniško vozlišče, ureditev ločenega tovornega železniškega prometa in odprava ozkih grl na regionalnih železniških progah, nadvozi čez železniške proge, nadgradnje železniških prog, obvoznice ter tudi ureditve parkirišč in rekonstrukcije cest. Eden izmed ciljev je tudi zavzemanje za  vzpostavitev sistema električnih koles na način, da bo možna izposoja neposredno v kolesarnicah.

Glede na prioritete politik EU bodo vse te projekte razvrstili med tiste, ki sledijo ciljem Evropi, ki želi biti bolj zelena, ter Evropi, ki želi biti bolj povezana.