Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Najava nacionalnega usposabljanja za boljše upravljanje in financiranje kulturne dediščine

 • 10. 5. 2022

RRA LUR v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja organizira NACIONALNO USPOSABLJANJE ZA BOLJŠE UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE. Dogodek, ki bo potekal 24. maja 2022 v Mestni hiši Ljubljana, je zadnji v nizu izobraževanj, ki so za zainteresirano javnost organizirana v okviru projekta ForHeritage.

Na dogodku vas bomo uvodoma seznanili z glavnimi rezultati tega evropskega projekta, ki je v preteklih dveh letih združeval osem partnerjev iz štirih držav Srednje Evrope, in sicer Hrvaške, Italije, Poljske in Slovenije z namenom spodbujanja odličnosti pri upravljanju dediščine v povezavi  s celostnimi pristopi za učinkovito upravljanje kulturne dediščine in stavb.

Predstavili vam bomo set šestih inovativnih orodij, razvitih v okviru tega evropskega projekta, na osnovi katerih želimo spodbuditi celostni pristop k upravljanju dediščine v različnih fazah načrtovanja, izvajanja in financiranja po pristopu od spodaj-navzgor. Orodja naslavljajo participativno upravljanje, javno – zasebno partnerstvo, financiranje kulturne dediščine, pilotne projekte s področja kulturne dediščine, organizacijo in izvedbo uspešnih usposabljanj in merjenje učinkov projektov kulturne dediščine, naša želja pa je, da orodja preidejo v uporabo in prakso v vseh slovenskih regijah

V drugem delu dogodka se bomo osredotočili na financiranje kulturne dediščine v Ljubljanski urbani regiji. Predstavili vam bomo predlog ključnih dokumentov, ki bosta podlaga za črpanje evropskih sredstev za prihajajoče obdobje, in sicer Operativni program za obdobje 2021–2027 in Regionalni razvojni program Osrednjeslovenske regije 2021–2027.

Sledila bo delavnica, kjer se bomo ukvarjali z vprašanjem možnih in ustreznih načinov financiranja aktivnosti subjektov kulturne dediščine v Ljubljanski urbani regiji s ciljem zagotavljanja čim bolj učinkovitih, inovativnih in atraktivnih aktivnosti, ki bi ob zadostnem obsegu finančnih in nefinančnih sredstev za njeno dolgoročno ohranjanje, popularizacijo ter razvoj spodbudile širše vključevanje različnih akterjev ter obiskovalcev z namenom ohranjanja vsebin kulturne dediščine. Delavnico bodo vodili naslednji priznani strokovnjaki:

Mag. Primož Šporar, magister pravnih znanosti in direktor sklada FUND2740 – High Impact Foundation. Ključna področja njegovega dela so bila družbene inovacije, razvoj socialne ekonomije ter družbene naložbe, zadnja leta se posveča zlasti oblikovanju vplivov (Impact Design). Je so-ustanovitelj in član več kot 10 mednarodnih organizacij, v letih 2005–2020 je bil predstavnik slovenskih nevladnih organizacij v Evropskem ekonomsko socialnem odboru.

Dr. Damjan Kavaš, strokovnjak za strateško načrtovanje, izvajanje, spremljanje ter evalvacijo programov in projektov na Inštitutu za ekonomska raziskovanja. Med delom na številnih evropskih projektih stalno sodeluje z ministrstvi, Evropsko komisijo in OECD-jem.

Franc Gönc, direktor podjetja Maxmakers AG, mednarodnega svetovalnega podjetja, ki se ukvarja z razvojem destinacij. Ključna področja njegovega delovanja so priprava konceptov za “mixed use” destinacije in njihovo poslovno načrtovanje. S številnimi projekti po celem svetu je pridobil izkušnje tako s turističnimi projekti kot tudi projekti urbanega načrtovanja.

Podroben program dogodka bo objavljen v prihodnjih dneh.