Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Na robu Ljubljane s pomočjo evropskih sredstev zrasla nova cona – zemljišča že v prodaji

 • 9. 2. 2024

Nova Ekonomsko-poslovna cona Zalog z najsodobnejšo komunalno in prometno infrastrukturo odpira vrata industriji in podjetništvu. 

Na redni novinarski konferenci 6. februarja 2024 je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič napovedal, da so na spletni strani objavili javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v nedavno infrastrukturno urejeni Ekonomsko-poslovni coni Zalog. Nova cona obsega skupno 2,7 hektara in predstavlja edinstveno možnost za širitev poslovanja podjetij v Ljubljani. EPC Zalog z najsodobnejšo komunalno opremo in urejeno prometno infrastrukturo ter dostopom po novi Industrijski cesti nudi ugodno okolje za razvoj industrije in podjetništva, je poudaril župan, hkrati pa z razbremenitvijo bivalnih območij vpliva na dvig kakovosti življenja prebivalcev Zaloga.

Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR je pojasnila, da je projekt, ki odpira izjemen razvojni potencial za mikro, mala in srednja podjetja, rezultat uspešnega črpanja nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike. Naložba v izgradnjo Industrijske ceste ter kompletne komunalne infrastrukture na območju še nerazvitega dela gospodarske cone Zalog v skupni izmeri izmeri 7, 75 ha je skupno vredna 5,9 milijona evrov. Od tega sta Evropska Unija in država v sklopu  Dogovora za razvoj regij 2014-2020 prispevali 3,4 milijona evrov, 2,5 milijona pa je zagotovila Mestna občina Ljubljana.

Po besedah Maje Žitnik, vodje mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je cona zdaj odlično povezana z avtocestnim obročem, naprodaj pa so stavbna zemljišča velikosti od 2.779 m2 do 6.986 m2. Imajo urejen dostop do javne ceste ali pa so naprodaj s sorazmernim deležem zemljišča za možnost izgradnje dostopne ceste. Na območju so dovoljene najrazličnejše gospodarske dejavnosti z izjemo tistih, ki obremenilno vplivajo na okolje in se zanje zahteva presoja vplivov.

Vsa razpisna dokumentacija se nahaja na spletnem mestu https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-ravnanje-z-nepremicninami/javne-objave-in-pozivi-javne-drazbe-namere/javno-zbiranje-ponudb-za-prodajo-nepremicnin-v-ekonomsko-poslovni-coni-zalog/. Ponudbe lahko kupci oddajo do 1. marca 2024.

Dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani kupci dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL  tako, da svoja vprašanja podajo na e-poštni naslov: jzpepczalog@ljubljana.si.

Nekaj ključnih informacij:

Obseg zemljišč za prodajo skupno 23.526 m2;
možen nakup posameznega zemljišča (šest zemljišč velikosti od 2779 m2 do 6986 m2) ali več zemljišč vse do celote
Pogoji gradnje OPN PO-796;
nezavezujoča idejna zasnova predvideva 6 objektov etažnosti P+2
Namembnost IG – gospodarske cone (poslovna, industrijska, skladiščna, športna idr. dejavnosti, ki nimajo posebnega vpliva na okolje
Opremljenost –       vodovodno in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo

–       odvodnjavanje ceste

–       plinovod

–       elektroenergetsko omrežje

–       telekomunikacijsko omrežje

–       cestna razsvetljava

Namen za poslovanje mikro-, malih in srednje velikih podjetij (MSP)
Dostopnost 4 km od AC obroča, neposredna bližina LPP, urejena peš in kolesarska infrastruktura

Ureditev EPC Zalog je del operacije »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«, ki sodi v Prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo-poslovna infrastruktura, ki jo delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • ESRR