Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

LAS za mesto in vas v novem programskem obdobju

 • 17. 2. 2023

V četrtek, 16. 2. 2023, sta v prostorih Doma zaščite in reševanja Trzin potekali seji upravnega odbora in Skupščine LAS Za mesto in vas. LAS, ki združuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice, bo še v naprej spodbujal razvoj podeželja ter učinkovito črpanje evropskih sredstev.

V programskem obdobju 2021-2027 se pristop LEADER/CLLD izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD). Na voljo so sredstva iz dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V tem obdobju je, skozi potrjene lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR), cilj spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih.

Uvodoma je potekala 24. seja upravnega odbora, kjer sta se obravnavala dva dokumenta – Pogodba o delovanju LAS Za mesto in vas v naslednjem programskem obdobju 2021-2027 in Aneks k pogodbi o nalogah vodilnega partnerja LAS za obdobje 2021-2027.

Sledil je slovesen podpis partnerske pogodbe s strani županov občin, ki so vključene v LAS – Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki je vodilni partner. S svojim članstvom v LAS nadaljuje tudi Občina Domžale.

Na 11. seji skupščine so se zbrali člani LAS Za mesto in vas. Vse prisotne sta nagovorila župan Občine Trzin, Peter Ložar, in direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar. RRA LUR namreč tudi v prihajajočem programskem obdobju ostaja vodilni partner LAS. Na seji, ki jo je vodil predsednik Aco Franc Šuštar, se je predstavila priprava Strategije lokalnega razvoja, potrdili pa so se tudi štirje novi člani LAS. Z vsemi prisotnimi člani LAS za mesto in vas je bila podpisana pogodba o delovanju.

Veljavna nova pogodba je pogoj za pridobitev evropskih sredstev za obdobje 2021-2027. LAS bo tako tudi v nadaljnje, skupaj z aktivno vključenimi lokalnimi deležniki, ki poznajo lokalne izzive in potenciale, zmanjševal razvojne razlike na lokalni ravni in gradil razvoj območja po pristopu od spodaj navzgor.