Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE KOT STRATEGIJA: Kako strateško podpreti kulturne in kreativne industrije z namenom spodbujanja njihovega potenciala

 • 5. 10. 2017

CRE-HUB Mestna hiša Ljubljana 3.10.2017, Photo Ales RosaRegionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je partner pri projektu CRE:HUB (Politike za kulturne in kreativne industrije: vozlišče inovativnega regionalnega razvoja), v okviru katerega je 2. in 3. oktobra v Ljubljani organizirala dogodek z naslovom: KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE KOT STRATEGIJA: Kako strateško podpreti kulturne in kreativne industrije z namenom spodbujanja njihovega potenciala.

Cilj projekta CRE:HUB je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij (KKI) v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Različne aktivnosti v projektu, ki se vežejo na pripravo politik in programov na področju KKI, kot je na primer proces izdelave akcijskega načrta, bo RRA LUR izvedla v sodelovanju s ključnimi deležniki in partnerji, saj verjamemo, da je to pravi način za doseganje pozitivnih rezultatov.

Srečanje s tujimi evropskimi strokovnjaki, ki so v prvem delu opravili pregled stanja, razgovore z deležniki ter v nadaljevanju podali oceno in priporočila za doseganje zastavljenih ciljev na področju razvoja kulturnih in kreativnih industrij, je ena od aktivnosti v procesu izboljšave dokumenta »Roadmap: Culture and Creative Industry Strategy in Slovenia«, ki predstavlja izhodišče za pripravo akcijskega načrta za področje KKI.

»Roadmap« dokument je služil kot izhodišče za srečanje z namenom iskanja rešitev za izzive, kako v prihajajoče nacionalne/regionalne/lokalne strategije umeščati vlogo in pomen KKI ter z namenom razumevanja in prepoznavanja potencialnih načinov podpore, spodbud in financiranja, ki bodo omogočili izvajanje začrtanih strateških usmeritev in doseganje zastavljenih.

H konstruktivnemu dialogu in sodelovanju, ki smo jim bili priča v preteklem dogodku, bomo spodbujali tudi v prihodnje!