Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Jesensko plenarno zasedanje Združenja evropskih regij

 • 30. 9. 2019

AER Jesensko plenarno zasedanje 2019 PodcetrtekV Podčetrtku je med 24. in 26. septembrom potekalo jesensko plenarno zasedanje Združenja evropskih regij AER (Assembly of European Regions) z naslovom »Cohesion & Contrasted Regional Realities«, ki je bil v prvi vrsti namenjen izmenjavi znanja in izkušenj na področju kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

Plenarnega zasedanja se je udeležilo približno 100 članov AER iz več kot 50 regij po Evropi. Minister Zdravko Počivalšek je uvodoma poudaril, da se Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zaveda pomena regij in regionalnega povezovanja tako v okviru države Slovenije kot na evropski ravni. Pri tem je poudaril, da je regionalno povezovanje  eden od pogojev za to, da kot Evropa najdemo odgovore na velike izzive prihodnosti.

Pod okriljem treh tematskih odborov (gospodarstvo in regionalni razvoj, socialna politika in javno zdravje ter kultura, izobraževanje in mladi) so se udeleženci lahko seznanili s številnimi projekti in ukrepi s področij spodbujanja razvoja podeželja, energetike in okolja, zdravja, samooskrbe, mobilnosti ter ozaveščanja o kohezijski politiki. Vse z namenom zmanjševanja razvojnih razlik med posameznimi regijami. Poleg posameznih odborov in skupnega plenarnega zasedanja je dogodek vključeval tudi številne delavnice, ki so jih organizirale regije članice AER.

V okviru delovne skupine za promet in mobilnost je Matej Gojčič iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) predstavil konkretne izzive, s katerimi se soočajo pri spodbujanju povezljivosti in trajnosti v slovenskih regijah. Kot enega izmed izredno pomembnih korakov k uresničevanju ciljev je predstavil Celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije –  dokument, ki odgovarja potrebam celotne regije in ponuja številne ukrepe za reševanje mobilnostnih izzivov.

Lilijana Madjar direktorica RRA LUR ter predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija je predstavila položaj slovenskih regij in pomembnost kohezijske politike tako za razvoj regij kot Slovenije. Pri tem je ponovno poudarila, da je reševanje izzivov, ki izhajajo iz raznovrstnih razvojnih potreb na različnih nivojih, lahko uspešno le z  zagotovitvijo nepovratnih sredstev za vse regije tudi v finančni perspektivi po letu 2020.