Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Izmenjava lokalnih in regionalnih praks mobilnosti na EUROCITIES forumu 2019

 • 4. 11. 2019

Eurocities forum 2019 Skupinska fotografijaRegionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) se na povabilo evropskega združenja EUROCITIES udeležila foruma mobilnosti 2019, ki ga je z naslovom “Connecting the dots: mobility planning for the wider urban area” (slo: Povezovanje mest: prometno načrtovanje v širšem urbanem prostoru) od 21. do 23. oktobra 2019 gostilo švedsko univerzitetno mesto Uppsala. Foruma se je udeležilo 60 predstavnikov iz 40 evropskih mest in regij, ki so si na dogodku izmenjali svoja znanja ter izkušnje na področju ukrepov trajnostne mobilnosti.

EUROCIETIES je mednarodno interesno združenje večjih evropskih mest in regij, katerega namen je povezovanje mest ter izmenjava dobrih praks na področju mobilnosti, turizma, kulture, ravnanja z odpadki in ostalimi razvojnimi nalogami evropskih mest in regij. Zaradi celostnega pristopa pri vključevanju javnosti, lokalnih ter regionalnih deležnikov, strateškega načrtovanja trajnostne mobilnosti na regijski ravni in izbora prioritetnih mobilnostih ukrepov je bila Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) s strani EUROCIETIES prepoznana kot dobra praksa, ki jo velja predstaviti ostalim evropskim mestom in regijam. Predstavitev je vsebovala vse ključne vsebine celostnega prometnega načrtovanja na regionalni ravni, udeležence pa so najbolj zanimale vsebine povezane z izvedeno analizo stanja prometa v regiji, načini usklajevanja državne, regionalne ter lokalne ravni deležnikov in izkušnje RRA LUR s celotnim postopkom sprejemanja dokumenta na regionalni ravni.

S strani predstavnikov EUROCIETIES je bil na dogodku predstavljen posodobljen priročnik za celostno prometno načrtovanje (ELTIS SUMP Guidelines 2.0), ki prestavlja izpopolnjeno različico ELTIS priročnika za pripravo celostnih prometnih strategij na lokalni in regionalni ravni. Z razliko od predhodnih smernic, SUMP 2.0 dopolnjuje sedemnajst t.i. “topic quides”, ki občinam in regijam nudijo obsežnejši vir podrobnejših informacij za uvedbo inovativnih ukrepov na področju prometnega in prostorskega načrtovanja. Z opisom izkušenj na področju regijskega trajnostnega prometnega načrtovanja in  uspešnega vključevanja različnih ravni deležnikov je h kakovosti dopolnjenih smernic doprinesla tudi RRA LUR v programskem priročniku »Sustainable urban mobility planning and governance models in EU metropolitan regions«.

Delavnica o varni in aktivnosti mobilnosti je postregla s številnimi uporabnimi informacijami in usmeritvami za izboljšanje prometne varnosti tako v urbanih kot v ruralnih okoljih. Pri načrtovanju lokalnih ukrepov trajnostne mobilnosti si občine v Ljubljanski urbani regiji (LUR) lahko pomagajo s podatki dostopnimi na spletni strani »HealthStreets« in programskem priročniku »Urban road safety and active travel in sustainable urban mobility planning«.

Devet občin v LUR, ki imajo že pripravljene lokalne SUMP lahko sedaj preko ocenjevalnega orodja »Mobilitiy academy SUMP Self-Assessment tool« obravnavajo in ocenijo pozitivne učinke izvedenih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju. Občine v LUR se lahko s svojimi ukrepi na področju varne trajnostne mobilnosti prijavijo na natečaj »Urban road Safety Award« (rok oddaje je 16. december 2019). V sklopu Urbane agende za EU pa lahko dnevno prejemajo informacije iz različnih področij dejavnosti v EU ali sodelujejo v združenju »Local Governments for Sustainability«, ki spodbujajo raznolike lokalne prakse trajnostnega razvoja.