Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Drugi sestanek projekta Inter-Connect v mestu Bologna

 • 27. 6. 2018

Inter-Connect Bologna sestanek junij 2018V mestu Bologna sta med 12. in 13. junijem 2018 Fundacija Inštitut za promet in logistiko iz Bologne in regija Emilia-Romagna (RER) organizirala drugi sestanek projekta Inter-Connect (Spodbujanje intermodalnosti in oživitev železniškega potniškega prometa v Jadransko-jonski regiji), ki se sofinancira iz programa INTERREG ADRION ter skladov ESRR in IPAII.

Glavni namen drugega projektnega sestanka je bilo predvsem medsebojno obveščanje o trenutnih projektnih aktivnostih na področju pregleda dobrih praks, študij primerov, pilotnih aktivnosti, izvedbe terenskih analiz in izvedenih aktivnosti glede promocije projekta – delavnice in okrogle mize z deležniki.

Prvi dan sestanka je projektno skupino nagovoril direktor regije Emilia-Romagna in poudaril pomen projektnega sodelovanja za revitalizacijo železniškega prometa v njihovi regiji. V nadaljevanju je vodilni partner projekta predstavil glavne aktivnosti in cilje prvega delovnega paketa katerega namen je izbrati in pregledati dobre prakse razvoja javnega prevoza ter razvoja intermodalnosti v železniškem potniškem prometu.

Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije  (RRA LUR) je predstavila prve rezultate projektnih panterjev o predlaganih dobrih praksah za razvoj javnega prevoza in intermodalnost v regiji. V obravnavi so predvsem regijske, nacionalne in mednarodne dobre prakse iz območja Adrion regije. V naslednjih fazah bo izvedena dodatna analiza izbranih dobrih praks in določena skupna metodologija za zbiranje najpomembnejših informacij in razširitev dobrih praks tudi izven meja regije.

Drugi dan sestanka je bil namenjen pregledu trenutnega finančnega stanja na projektu, aktivnosti za vzpostavitev projektne spletne strani in izbora projektnega promocijskega gradiva.

Center za raziskave in tehnologijo Hellas iz Soluna je predstavil trenutno stanje projekta, izpostavil kritične točke aktivnosti v obdobju drugega (uvedba pilotov) ter tretjega delovnega sklopa  (izboljšanje strateških okvirov za krepitev intermodalnosti  v regiji).

Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude iz Trsta, ki je odgovoren za komuniciranje in diseminacijo rezultatov projekta, je predstavil pregled aktivnosti izvedenih v prvem projektnem obdobju in prikazal načrtovane ukrepe. Poudaril je predvsem pomen učinkovitega vključevanja zainteresiranih deležnikov pri izvajanju ukrepov in sodelovanja vseh partnerjev pri širjenju mreže Inter-Connect tudi med širšo javnostjo izven projektne skupine.

Udeleženci projektne sestanka so bili enotnega mnenja, da je potreba po vključevanju različnih deležnikov ključnega pomena pri spodbujanju različnih oblik javnega prevoza ter razvoja intermodalnosti v Adrion regiji.

Naslednje srečanje projektnih partnerjev bo potekalo v Zagrebu ob koncu leta 2018.

Več informacij o projektu: mag. Tatjana Marn, tatjana.marn@rralur.si, 01 306 19 23