Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Razvojni svet LUR

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije sestavlja 25 predstavnikov občin, 25 predstavnikov gospodarstva in 12 predstavnikov nevladnih organizacij iz regije.

Naloge Razvojnega sveta LUR so:

 • vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter nato tudi njegov sprejem,
 • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
 • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
 • spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
 • sodelovanje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja in
 • opravljanje drugih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
SESTAVA
Predsednik Razvojnega sveta LUR: Metod Ropret, Občina Brezovica.
Podpredsednika Razvojnega sveta LUR: Miran Stanovnik, Občina Log – Dragomer
Alenka Rožaj Brvar, Slovensko inovacijsko stičišče
Predstavniki občin * po lokalnih volitvah 2022 je sprememba sestave predstavnikov občin še v procesu zamenjav
Bojan Čebela Občina Borovnica
Metod Ropret Občina Brezovica
Igor Ahačevčič Občina Dobrepolje
Franc Setnikar Občina Dobrova – Polhov Gradec
Nika Rovšek Občina Dol pri Ljubljani
Renata Kosec Občina Domžale
Dr. Peter Verlič Občina Grosuplje
Janko Prebil Občina Horjul
Suzana Bratkovič Zavodnik Občina Ig
Tomaž Smole Občina Ivančna Gorica
Matej Slapar Občina Kamnik
Stanislav Poglajen Občina Komenda
Zoran Janković Mestna občina Ljubljana
Berto Menard Občina Logatec
Miran Stanovnik Občina Log – Dragomer
mag. Olga Vrankar Občina Lukovica
Nejc Smole Občina Medvode
Franc Jerič Občina Mengeš
Marko Kladnik Občina Moravče
Ivan Jordan Občina Škofljica
Darko Vidic Občina Šmartno pri Litiji
Rado Gladek Občina Trzin
Matjaž Hočevar Občina Velike Lašče
Aco Franc Šuštar Občina Vodice
Daniel Cukjati Občina Vrhnika
Predstavniki gospodarstva
Bogdan Oblak Oblak group, d.o.o.
Vinko Juhart Juvi Domžale d.o.o.
Matjaž Jug Zadruga KIKŠtarter
Boštjan Šimenc Kemis d.o.o.
Katarina Avšič Frantar Kogast Grosuplje d.d.
Primož Rot Zavarovalnica Triglav OE Ljubljana
mag. Marjana Majerič GZS Zbornica Osrednjeslovenske regije
Rok Bizjak Petrol d.d.
Jožica Brcar Sečnik Magistrat International d.o.o.
Iztok Verdnik Mercator d.d.
Simon Hlebec OOZ Vrhnika
Anton Dremelj OOZ Ljubljana Center
Izidor Zelenc Gostilna Turk, Izidor Zelenc s.p.
Andrej Počivavšek Skupina Počivavšek d.o.o.
Milan Sašek OOZ Grosuplje
mag. Barbara Jančar Rozman OOZ Kamnik
Simon Lokar OOZ Litija
Jože Benec KGZS OE Ljubljana
Milan Bizjan KGZS OE Ljubljana
Miha Mermal BTC d.d.
mag. Zlata Ploštajner Univerza v Ljubljani
dr. Jernej Pintar Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Krištof Mlakar Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Samo Lozej Energetika Ljubljana d.o.o.
dr. Alenka Rožaj Brvar Slovensko inovacijsko stičišče
Predstavniki nevladnih organizacij
Tanja Cegnar Slovensko meteorološko društvo
mag. Simon Delakorda Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
Jože Gornik Zavod Nefiks
dr. Barbara Grintal Gerontološki raziskovalni inštitut
Lučka Jere Županova jama, turistično in okoljsko društvo Grosuplje
Dušan Macura Zveza športnih društev Slovan
Sašo Nožič Serini Študentska organizacija Komenda
Jurček Nowakk PD Moravče in PD Janez Trdina Mengeš
Janez Ovsec Društvo likovnikov Logatec
Štefan Petkovšek Ustanova Petra Pavla Glavarja
Klavdija Strmšek Zveza slovenske podeželske mladine
Uroš Veber Društvo Asociacija – društvo NVO in posameznikov na področju kulture

Odbori

Razvojni svet imenuje odbore za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih področjih razvoja v regiji.

Razvojni svet LUR 2021-2027 ima 4 odbore:

 • Odbor za človeške vire in izobraževanje,
 • Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,
 • Odbor za gospodarstvo in turizem in
 • Odbor za razvoj podeželja

Odbore sestavlja najmanj 7 in največ 16 članov. Sestavo odborov določa zakon. Enega člana imenuje RRA LUR. Odbore sveta vodi RRA LUR.

Razvojni svet lahko imenuje tudi druga delovna telesa in delegacije regijskega značaja za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.