Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Razpis za prosto delovno mesto Vodja projektov I

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 25 občin Osrednjeslovenske regije in deluje kot ključni pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega in celovitega razvoja regije. Njeno delovanje je usmerjeno predvsem v razvoj in višanje konkurenčnosti regije ter kakovosti življenja v njej. Poleg izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni je ena izmed osrednjih vlog agencije snovanje, koordiniranje in izvajanje različnih EU projektov.

RRA LUR zaradi začasno povečanega obsega dela za določen čas enega leta z možnostjo dolgoročnega sodelovanja k sodelovanju vabi novega sodelavca (m/ž) na delovnem mestu

VODJA PROJEKTOV I v enoti za projekte (področni podsekretar, šifra DM I017054)

Delo obsega naslednje naloge:

 • samostojno vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • planiranje, koordiniranje, spremljanje in vrednotenje dela znotraj dodeljenega področja,
 • strateško planiranje dodeljenega področja,
 • strokovno koordiniranje dodeljenega področja,
 • poznavanje zakonodaje in spremljanje njenih sprememb za dodeljeno področje,
 • priprava projektne dokumentacije za prijave na razpise za najzahtevnejše projekte,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s področja regionalnega razvoja,
 • priprava najzahtevnejših razvojnih projektov,
 • izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • izdelovanje najzahtevnejših strokovnih analiz, mnenj in poročil, s strokovnega področja,
 • poznavanje in upravljanje finančnih shem za dodeljeno področje, izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,
 • spremljanje razpisov za dodeljeno področje,
 • priprava informacij za ciljne javnosti,
 • vodenje zbirke dokumentarnega gradiva projekta,
 • druge najzahtevnejše naloge po nalogu direktorja in namestnika direktorja za razvoj in splošne zadeve.

Pričakujemo:

 • univerzitetno ali visoko strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja) družboslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 6 let delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih zna

Zaželene so izkušnje s pripravo investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izkušnje z vodenjem EU projektov, prijavo EU projektov na razpise.

Nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s 6 mesečnim poskusnim delom z možnostjo dolgoročnega sodelovanja,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • urejeno delovno okolje ter
 • sodelovanje v prijetnem in stimulativnem timu sodelavcev.

 Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 306 1873 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Obravnavane bodo samo prijave, pripravljene na obrazcu »Vloga za zaposlitev« in poslane skupaj z obveznimi prilogami, ki so navedene na dnu obrazca. Vsa obvestila in morebitna vabila se bodo kandidatom pošiljala na njihov elektronski naslov, naveden v Vlogi za zaposlitev. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijave pričakujemo do 22. 2. 2021 na naslovu info@rralur.si.