Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Razpis za prosto delovno mesto Področni svetovalec III – pripravnik

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin Osrednjeslovenske regije in deluje kot ključni pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega in celovitega razvoja regije. Njeno delovanje je usmerjeno predvsem v razvoj in višanje konkurenčnosti regije ter kakovosti življenja v njej. Poleg izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni je ena izmed osrednjih vlog agencije snovanje, koordiniranje in izvajanje različnih projektov.

RRA LUR z namenom prve zaposlitve in usposabljanje za samostojno opravljanje dela  na projektih k sodelovanju vabi novega sodelavca (m/ž) na delovnem mestu

PODROČNI SVETOVALEC III – PRIPRAVNIK[1] v organizacijski enoti za projekte (šifra DM I017113)

Pripravnik se bo usposabljal za samostojno opravljanje naslednjih nalog:

 • sodelovanje pri izvajanju projektov,
 • priprava analiz, statističnih pregledov, informacij, poročil in drugih gradiv,
 • izvajanje manj zahtevnih nalog s področja javnega naročanja,
 • vodenje evidenc s področja izvajanja projektov,
 • izvajanje strokovno tehnične podpore vodenja projektov ,
 • vodenje zbirke dokumentarnega arhiva,
 • druge naloge po nalogu direktorja in namestnika direktorja za razvoj in splošne zadeve.

Pričakujemo:

 • visoka strokovna izobrazba (ali prva bolonjska stopnja) družboslovne, naravoslovne, tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih zna

Nudimo:

 • opravljanje pripravništva in zaposlitev za določen čas enega leta s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • urejeno in fleksibilno delovno okolje ter
 • sodelovanje v prijetnem in stimulativnem timu sodelavcev.

Zaželena je izobrazba ali zanimanje za področje okolja, prostora, krajine, geografije ali drugih sorodnih smeri.

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 306 1873 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Obravnavane bodo samo prijave, pripravljene na obrazcu »Vloga za zaposlitev« in poslane skupaj z obveznimi prilogami, ki so navedene na dnu obrazca. Vsa obvestila in morebitna vabila se bodo kandidatom pošiljala na njihov elektronski naslov, naveden v Vlogi za zaposlitev. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijave pričakujemo do 22. 2. 2021 na naslovu info@rralur.si.

[1] V skladu s 120. členom ZDR-1 je pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.