Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Integrirano upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti

V okviru projekta TURaS, ki povezuje lokalne oblasti, skupnosti, podjetja in raziskovalce s ciljem oblikovati nove, praktične rešitve za bolj trajnosten in odpornejši urbani prostor, je  Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z Inštitutom za okoljske študije Univerze v Amsterdamu in Mestno občino Rotterdam organizirala dvodnevni dogodek Integrirano upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti, ki je potekal 17. in 18. septembra 2015 v ljubljanski Mestni hiši.

Dejstvo je, da je vse več mest občutljivih na podnebne spremembe in druge okoljske vplive, družbeno-ekonomski trendi pa še povečujejo morebitne negativne vplive teh sprememb, kar je privedlo do povečanih in bolj pogostih okoljskih problemov s katerimi se soočamo danes. Eden izmed njih je poplavna ogroženost, ki predstavlja velik problem tudi v slovenskem prostoru.

V okviru omenjenega projekta je  RRA LUR v sodelovanju z Inštitutom za okoljske študije Univerze v Amsterdamu in Mestno občino Rotterdam organiziral dvodnevni dogodek Integrirano upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti, ki je potekal 17. in 18. septembra 2015 v ljubljanski Mestni hiši.

Dogodka, ki je bil osredotočen na oblikovanje celostne strategije upravljanja z vodami in obvladovanja tveganja poplav ter iskanje realnih možnosti ukrepanja, se je udeležilo preko 25 udeležencev med katerimi so bili zastopniki občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Grosuplje, Log – Dragomer, Logatec, Medvode, ter Mestne občine Ljubljana, pridružili pa so se jim tudi predstavniki Agencije RS za okolje, Inštituta za vode RS, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, oddelka za Geografijo na Filozofski fakulteti ter prostorski načrtovalci in načrtovalci protipoplavnih ukrepov.

Uvodoma sta dr. Hans de Moel in mag. Elco E. Koks, IVM VU predstavila poplavne modele in modele za napovedovanje poplavne škode tako za Rotterdam kot Ljubljansko urbano regijo, temu je sledila primerjava obeh primerov z vidika oblike in dostopnosti podatkov, opredelitev vrzeli v znanju ter načrtov za prihodnost. Debata na okrogli mizi, ki je sledila predstavitvam, je pokazala, da je večina podatkov, ki so potrebni za vzpostavitev učinkovitih modelov dostopnih, ter da premoremo dovolj tehničnega znanja za obdelavo teh, pri tem pa je nujno potrebna tudi podpora lokalne in državne javne uprave.

Drugi dan je bil namenjen predvsem spoznavanju različnih metod in ukrepov obvladovanja tveganja poplav. Dr. Hans de Moel in Nick van Barneveld iz mesta Rotterdam sta predstavila integralni pristop k obvladovanju tveganja poplav na primeru Rotterdama. Ob zaključku je mag. Rok Farazinc, IZVO-R spregovoril še o poplavni varnosti na območju Ljubljanske urbane regije. Predstavitvam je sledila delavnica namenjena iskanju skupne vizije ter oblikovanju strategije za njeno doseganje, kjer so udeleženci definirali ukrepe, aktivnosti in predloge za zmanjševanje tveganja poplav v Ljubljanski urbani regiji. Ugotovitve so pokazale, da je ključno kratkoročno in operativno delovanje, pri tem pa je pomembna vključenost vseh akterjev – prebivalcev samih, lokalnih skupnosti, občin ter države. Za posamezne nivoje odločanja so bili predlagani ukrepi, ki so izvedljivi v relativno kratkem času. Na nivoju lokalnih skupnosti se je kot najbolj optimalno izkazalo uvajanje mehkih ukrepov, kot so prepustne tlakovane površne ter večnamenske odprte in zelene površine v urbanem okolju. Prav tako je nujno ozaveščanje prebivalcev o tem, da živijo na poplavnem območju in posredovanje navodil kako se pripraviti na poplave ter kako ravnati v času poplav, posamezniki pa morajo prevzeti lastno odgovornost za preprečevanje škode na svoji lastnini. Na medobčinskem oziroma regionalnem nivoju se čuti  potreba po vzpostavitvi platforme za skupno in usklajeno delovanje ter za načrtovanje ukrepov za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki bo združevala znanje, prakso in politiko oziroma različne akterje tako na lokalnem, regionalnem kot državnem nivoju. Poudarjen je bil pomen vzdrževanja obstoječih sistemov vodnih objektov s strani države in zagotovitev stalnega vira financiranja.