Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Pametni urbanizem 2013

Znanstveni posvet: Inovativni pristopi k urbanističnemu načrtovanju in oblikovanju

Na Fakulteti za arhitekturo je potekal znanstveni posvet Pametni urbanizem. Tema letošnjega posveta GRADITI DEMOKRACIJO – LOKALNI URBANIZEM je posebno pozornost namenila urbanističnim problemom lokalnih skupnosti. Predstavljena so bila nekatera teoretska izhodišča in praktične izkušnje lokalnih skupnosti.

Tema se je osredotočala na predstavitve in vrednotenja najnovejših pristopov k načrtovanju urbanističnih posegov v prostor lokalne skupnosti, za katere je značilno oblikovanje razvojnih ciljev od spodaj navzgor (t.i. bottom-up pristop).

Na posvetu je bil predstavljen tudi Regionalni interaktivni spletni portal, ki ga razvijamo v sodelovanju z UL FGG v sklopu projekta TURaS. RRA LUR in UL FGG se aktivno ukvarjata s tematiko trajnostnega načrtovanja mest, infrastrukture in sistemov, ki bi bili bolj odporni na podnebne spremembe; natančneje s prilagajanjem na poplavno ogroženost ter trajnostno prometno infrastrukturo. Z namenom združiti številne že obstoječe izolirane rešitve v dolgoročno trajnostno vizijo celotne regije, se izvaja pilotni projekt – regionalni interaktivni GIS portal, ki z grafičnimi in opisnimi informacijami pokriva ti dve tematski ravni. Regionalni GIS portal bo služil kot uporabno orodje za določevalce, upravljavce, interesne skupine pa tudi širšo javnost, saj bo na enem mestu združil sedaj razpršene parcialne podatke, omogočil sodelovanje javnosti v obliki pobud in pripomb ter beleženje in lažjega razvrščanje pridobljenih podatkov. Sama struktura platforme omogoča širjenje in nadaljnji razvoj z dodajanjem novih podatkovnih slojev ter vključevanjem novih funkcij (npr. zbiranje mnenj občanov in drugih deležnikov o načrtovani spremembi ali različicah predlaganega posega, razgrnitev predloga prostorskega akta z možnostjo elektronskega zbiranja pripomb in pobud ipd.). Po zaključku projekta upamo, da bo regionalna GIS platforma zaživela in se razvijala še naprej kot neke vrste »živi plan« – orodje in osnova za interaktivno prostorsko načrtovanje, ki usklajuje zainteresirane akterje in omogoča njihovo sodelovanje pri izdelavi strategij, politik in planov.