Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Javni razpis PONI LUR – 7. skupina

 • MGRT
 • ESRR
 • PONI LUR
 • RRA LUR

7. javni razpis PONI LUR je zaključen z dne 5. 12. 2022.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z dnem 4. 11. 2022 objavlja sedmi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci* programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA LUR v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizacijo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 25 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 2. 2023.

Pogoji za vključitev:

 • Poslovna ideja.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin LUR.
 • Kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
 • Kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Osrednjeslovenski regiji.
 • Izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA LUR.
Rok za prijavo na javni razpis je 5. 12. 2022.

Prijavitelj mora ob prijavi predložiti:

 • prijavni obrazec,
 • europass življenjepis.

Prijavitelj bo na razgovoru predstavnikom izvajalca zagotovil vpogled v dokazila o izpolnjevanju pogoja o stalnem ali začasnem prebivališču (potrdilo) in o dosedanji nevključenosti v operacijo Podjetno v svet podjetništva ali projekt PONI (izpis obdobij zavarovanja v RS, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci; vlogo za izpis obdobij zavarovanj najdete tukaj).

Svetujemo, da pri prijavi sledite naslednjim korakom:

 • Natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI LUR – 7. skupina.
 • Izpolnite Prijavni obrazec – 7. skupina.
 • V informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI LUR (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 • Natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa – ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice.
Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekalo v četrtek, 24. 11. 2022, preko video-povezave Zoom. Prijava na informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 2. 12. 2022 med 10.00 in 12.00 uro, na telefonski številki 01 306 19 34 oz. elektronski pošti poni@rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Projektno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

*V dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.