Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Linking Danube: Okolju prijazna mobilnost v Podonavski regiji

Povezovanje transnacionalnih, multimodalnih informacij o potovanjih in načrtovanju poti za okolju prijazno mobilnost v Podonavski regiji

Program:

Interreg Podonavje

Namen in cilj projekta:

Projekt se loteva problema pomanjkanja storitev zagotavljana čezmejnih potovalnih informacij o javnem prevozu. Pri tem se osredotoča tudi na čezmejni prevoz na delo in mobilnost na ruralnih območjih.

Glavni cilj projekta je spodbuditi okolju prijazne oblike mobilnosti in izboljšati dostopnost v Podonavski regiji. Zastavljeni cilj bi dosegli s transnacionalnim, interoperabilnim in večmodalnim načrtovanjem poti v urbanih in ruralnih območjih. Trenutno nikjer v Evropi ni ustreznega transnacionalnega večmodalnega sistema za potnike.

Projekt LinkingDanube se v prvi vrsti osredotoča na povezovanje manj dostopnih območij s TEN-T omrežjem, kar bi dosegli z vključitvijo alternativnih storitev javnega transporta in integracijo podatkov o storitvah prevoza po naročilu. Glavni rezultat projekta bo javno dostopen pilotni koncept storitev načrtovanja transnacionalnih, večmodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji. Storitev LinkingDanube (tehnično orodje) se bo gradila na obstoječih sistemih in bo implementirana na decentraliziran način. Tako bo vsak izmed sodelujočih partnerjev odgovoren za lokalno logiko usmerjanja in razpoložljivost podatkov v pilotni aplikaciji.

Partnerji v projektu:

 • AustriaTech Federal Agency for Technological Measures Ltd., Austria , vodilni partner
 • KORDIS JMK, Češka
 • ELECTRONIC SOLUTIONS SRL, Romunia
 • POLITEHNICA University of Timisoara, Romunia
 • Regionalna razvojna agencija  Ljubljanske urbane regije , Slovenija
 • Railway Company Slovakia, j.s.c., Slovaška
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Slovenija
 • National Mobile Payment Plc, Madžarska
 • GyőrSopronEbenfurt Railway Corp., Madžarska
 • Institute for Computer Science and Control, Hungarian Academy of Sciences, Madžarska
 • Priority Area 1B Coordinator of the EUSDR, Slovenija, pridružen partner
 • Knowledge HUB Moldova, Moldavija, pridružen partner
 • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure, Hrvaška, pridružen partner

Financiranje:

Vrednost celotnega projekta: 2.917.930,50 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR: 246.614,01 EUR

Sofinanciranje EU (85 %): 209.621,90 EUR

Lastna udeležba (15 %): 36.992,11 EUR

Trajanje projekta:

1. januar 2017 – 1. junij 2019