Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Ustanovitev LAS

Ustanovitev LAS občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

22. 6. 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS), ki združuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Tega bo moč doseči tudi s pomočjo učinkovitega črpanja evropskih sredstev namenjenih za realizacijo aktivnosti, ki so ključne za razvoj lokalnega okolja in aktiviranje regionalnih razvojni potencialov.

LAS podpis pogodbe, foto Rok Stupar

V sklopu aktivnosti za ustanovitev LAS je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v tem letu izvedla več delavnic in predstavitev preko katerih so udeleženci prepoznavali prednosti in slabosti območja, določili ključne potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje na podlagi katerih se bo pripravil tudi temeljni dokument – Strategija lokalnega razvoja, ki bo predstavljal okvire za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več kot 1,5 mio €.

Kot je povedal Roman Medved, vodja projekta, bo delovanje LAS prioritetno namenjeno ustvarjanju novih delovnih mest, kjer bodo prizadevanja usmerjena predvsem v spodbujanje podjetniških aktivnosti ter inovativnih razvojnih partnerstev. Poleg tega bo velik poudarek na varstvu okolja in ohranjanju narave, večji vključenosti ranljivih skupin ter zagotovitvi osnovnih storitev na podeželju, ki bodo pripomogle k odpravljanju revščine in dvigu kakovosti življenja.

Na javni poziv za članstvo v LAS se je odzvalo več kot 80 zainteresiranih organizacij in posameznikov. Na dogodku je s podpisom pogodbe svoje članstvo potrdilo 49 članov, med njimi vseh šest občin ter RRA LUR, vsi ostali pa bodo to lahko storili naknadno. V LAS so se tako vključile občine, šole, zavodi, podjetja, kmetije, fizične osebe, društva ter druge neprofitne organizacije. Za vse zainteresirane je včlanitev še vedno možna, pristopna izjava bo v prihodnjih dneh objavljena na spletnih straneh Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (rralur.si) ter spletnih straneh občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice.