Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Sporočila za javnost 2013

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v Ljubljani vzpostavila kontaktno točko Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki spodbuja lokalno in transnacionalno povezovanje kreativcev in gospodarstva. RCKE vodi dva segmenta  aktivnosti. Prvi predstavlja strukturiran pristop k povezovanju kreativnih industrij z gospodarstvom. V ta namen je bila vzpostavljena poslovna veriga Povezujemo oblikovanje in industrijo, ki je industrijske oblikovalcev povezala s pohištvenimi podjetji v inovativne procese oblikovanja novih produktov. Drugi segment aktivnosti RCKE je bil usmerjen v spodbujanje povezovanja med različnimi kreativnimi skupnostmi in podpora tem skupnostim v različnih njihovih dejavnostih, ki izražajo visok doprinos k razvoju kreativne ekonomije v regiji.

RCKE je v sklopu projekta Kreativna mesta izvedel številna izobraževanja, brezplačna svetovanja, delavnice, okroglo mizo, predavanja domačih in tujih strokovnjakov, razstavo idejnih osnutkov mladih industrijskih oblikovalcev, razstavo prototipov s področja pohištvene industrije na sejmu Ambient 2012, promocijo kreativnih industrij, spodbujanje urbane regeneracije degradiranih območij s poudarjanjem vloge kreativnih industrij v procesu regeneracije, spodbujanje mednarodne vpetosti kreativcev iz Ljubljanske urbane regije s poudarkom na spodbujanju vezi s kreativci iz partnerskih mest. RCKE bo aktivnosti, ki jih je izvajal v okviru projekta Kreativna mesta, nadaljeval tudi v prihodnje v okviru novih mednarodnih, nacionalnih in lokalnih razvojnih projektov.

Več informacij o rezultatih v Ljubljani in ostalih sodelujočih mestih si lahko preberete v skupnem sporočilu projektnih partnerjev za medije in predstavitvah:

Predstavitev vodilnega partnerja projekta.

Predstavitev rezultatov – vsi partnerji.

Sporočilo za javnost – APRIL 2013

Ob zaključku projekta Kreativna mesta je izšla nova publikacija: Od kreativnega mesta do kreativnega območja – Smernice iz petih evropskih mest. Brošura o smernicah za kreativno regeneracijo degradiranih območij v evropskih mestih  so pripravili partnerji iz Gdanska, Genove, Leipziga, Pécsa in Ljubljane, namenjena pa je pripravljavcem politik razvoja evropskih mest.  Pri nastanku publikacije in vseh aktivnosti, povezanih z urbano regeneracijo na ravni projekta, je ključno vlogo imela Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Več informacij je v priloženem skupnem sporočilu za medije.

BROŠURA.

Sporočilo za javnost – JANUAR 2013

Konec novembra 2012 je v Leipzigu je potekala sklepna konferenca projekta Kreativna mesta, v katerem poleg Gdańska, Genove, Leipziga in Pécsa sodeluje tudi Ljubljana. Projektni partnerji so na konferenci analizirali opravljene aktivnosti, primerjali izkušnje v podobnih procesih in opredelili prednostna področja za prihodnost. Vseh pet partnerskih mest je predstavilo rezultate triletnega projektnega mreženja. Projekt je spodbudil povečanje pozornosti do potenciala kreativnih industrij. Kot je ob zaključku projekta dejala direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijana Madjar, so »kreativna mesta pomemben razvojni projekt Ljubljanske urbane regije. Z dejavnostmi projekta smo si prizadevali vnesti več podjetnosti med ustvarjalce kreativnih industrij in več ustvarjalnosti v gospodarstvo regije«.

Na konferenco so bili povabljeni tudi predstavniki s področja kreativnih industrij iz vsakega mesta. Uspešno delo in številne aktivnosti Slovenija Coworking (platforma za nove socialne in ekonomske priložnosti) je v Leipzigu predstavil Luka Piškorič.

Več informacij je v priloženem sporočilu za medije in na spletni strani projekta Creative Cities (www.open-innovation-conference.com,  www.creativecitiesproject.eu/en/meeting/2013/01/Final_Conference_Creative_Cities.shtml)