Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Mednarodna konferenca Kreativna mesta

Mednarodna konferenca Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori

Dogodek Kreativna mesta: priložnosti, politike in prostori je povezal evropska razvojna projekta Creative Cities in Second Chance, ki za razvoj mest iščeta rešitve, osnovane na kreativnih in kulturnih industrijah. Slovenska partnerja v projektu Creative Cities sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Inštitut za ekonomska raziskovanja, partnerja v projektu Second Chance pa Mestna občina Ljubljana in Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Več o projektu Creative Cities: www.creativecitiesproject.eu

Več o projektu Second Chance: www.secondchanceproject.si, www.secondchanceproject.eu

Program konference

09:00 – 09:30
Registracija

09:30 – 10:00
Pozdravni nagovori: gospa Majda Širca, ministrica, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije; gospod Zoran Janković, župan, Mestna občina Ljubljana; mag. Lilijana Madjar, direktorica, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; dr. Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo, Mestna občina Ljubljana.

10:00 – 10:45
Predavanje, dr. Tom Fleming: Ponovna ocena kreativne ekonomije: obeti za mesta in regije?

10:45 – 11:30
Predavanje, prof. dr. Klaus R. Kunzmann: Vročica kreativnih mest v Evropi: Možnosti in omejitve spodbujanja kreativnih mest ter kreativnih in kulturnih industrij

11:30 – 11:45
Odmor za kavo

11:45 – 13:30
Okrogla miza in razprava: dr. Tom Fleming, direktor, Tom Fleming Creative Consultancy; mag. Miran Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora, Mestna občina Ljubljana; dr. Pavel Gantar, sociolog, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani in trenutno predsednik Državnega zbora Republike Slovenije; prof. dr. Klaus R. Kunzmann, zaslužni profesor, Oddelek za prostorsko načrtovanja v Evropi, Tehniška univerza Dortmund; dr. Stojan Pelko, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije; moderator: izr. prof. dr. Marjan Hočevar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani.

13:30 – 14:30
Kosilo

Predavanja

Ponovna ocena kreativne ekonomije: obeti za mesta in regije?

dr. Tom Fleming

Video Dr. Tom Fleming, Ljubljana, 14 April 2011

Kreativna mesta, kreativni grozdi, kreativna območja … so pojmi ali pristopi, ki so v zadnjih letih močno pridobili na veljavi. A vse prepogosto jih uporabljamo za orodje naših ambicij tako glede umestitve mesta ali regije kot glede stanja stvari na terenu. Enostavno povedano: preveč krajev brezrezervno sprejme vlogo oz. pomen kreativne ekonomije, ne da bi si ustvarili trdne dokaze na temelju dejanskih prednosti in priložnosti svojega lokalnega okolja.

Flemingovo predavanje je poziv k ponovni oceni vloge in retorike delovanja kreativnih mest/regij ter k bolj raznolikim, natančnim in prizemljenim pristopom. Kreativna ekonomija s tem nikakor ne izgublja na pomenu, le pokaže se v novih vlogah – od gonilne ekonomije do občutljive naloge v širšem družbenem delovanju. Tom Fleming, ki črpa iz lastnih delovnih izkušenj v več kot 30 državah sveta, se bo ozrl na ‘zlata leta’ kreativne ekonomije, predstavil nekaj novosti glede maksimiranja ustvarjalnih prednosti mesta/regije ter še enkrat preveril nekatere od prezrtih elementov konkurenčnosti kreativne ekonomije – še posebej podjetniškega in trajnostnega področja umetnosti.

S prijazno pomočjo British Council bo predavatelj na konferenci  dr. Tom Fleming.

Vročica kreativnih mest v Evropi:

Možnosti in omejitve spodbujanja kreativnih mest ter kreativnih in kulturnih industrij

prof. dr. Klaus R. Kunzmann

Video: Dr. Klaus R. Kunzmann, Ljubljana, 14 April 2011

Mesta po vsej Evropi se želijo razviti v kreativna. S tem namreč profilirajo svojo mednarodno podobo, hkrati pa daje ustvarjalnost vsakemu od njih poseben pečat, podpira razvoj lokalne kulturne in kreativne industrije, spodbudi ponovno rabo zapuščenih industrijskih območij za mlade kreativne industrije, predvsem pa spodbuja lokalno kulturno življenje. V želji, da oblikujejo skupne strategije in izpeljejo ambiciozne načrte, mesta povezujejo lokalne urbanistične, ekonomske in kulturne politike. Očitno gre za spremembo paradigme mestnega razvoja. Kreativno mesto do neke mere namreč pomeni zasuk od tradicionalnega urbanističnega, ekonomskega in kulturnega razvoja k bolj odprtemu in integriranemu procesu, v katerem se združujejo tri ali (če vključimo še socialno) štiri področja delovanja, za zagotavljanje lokalne postindustrijske zaposlenosti in kakovosti življenja prebivalcev.

Kreativne in kulturne industrije so vsekakor pionirji razvoja novih načinov dela in strukturnih sprememb mesta od funkcionalno razdeljenega do multifunkcionalnega kompaktnega. Toda vsako mesto nima ozemeljskih in človeških zmožnosti, da bi hitro spremenilo okoliščine, miselnost lokalnih nosilcev interesov in vrednote prebivalcev. Ne more se tudi osvoboditi nadlokalnih ekonomskih in političnih vplivov. Poleg tega so za organizacijo teh procesov na voljo omejena sredstva, povpraševanje po kulturnih proizvodih in storitvah je omejeno, pričakovanja pa praviloma previsoka. Kreativno mesto je v veliki meri vročica kreativnega mesta, zeitgeistovska moda, značilna za duh časa, ki preveč obremenjuje lokalne in regionalne kulturne politike.

Predavatelja

Tom Fleming

Tom Fleming je svetovalec in strateg na področju kulturnih politik, kreativne ekonomije in umetnosti/inovacij. Kot direktor podjetja Tom Fleming Creative Consultancy (www.tfconsultancy.co.uk) dela v mednarodnem prostoru in se osredotoča na kulturno načrtovanje, kulturno industrijo ter kulturne, kreativne in inovacijske politike na naslednjih področjih:

 • Kreativni grozdi in inovacijski ekosistemi: maksimiranje ekonomske rasti kreativne ekonomije in ekonomije znanja; povezovanje ustvarjalnosti in inovacije.
 • Kreativno oblikovanje mesta: umeščanje ustvarjalnosti in kulture v jedro prostorske, socialne, gospodarske in izobraževalne politike.
 • Kulturna, umetniška, kreativna in inovacijska politika: vodilno mišljenje o novih infrastrukturnih modelih, ki so primernejši za namene kreativne in kulturno-izobraževalne politike, in družbena inovacija prek kreativnih pristopov.

Razvil je nove modele in orodja za številna mesta v Evropi, pa tudi v Afriki, Braziliji, na Kitajskem in Bližnjem vzhodu. Dr. Fleming je svetovalec pri programu kreativne ekonomije v VB, Svetu Evrope, Evropski komisiji, Zavezništvu civilizacij, UNESCU, British Councilu in Skandinavskem ministrskem svetu.

Je tudi ustanovni član Dialogue Café in član upravnega odbora dobrodelne organizacije Arts for All.

Tom Fleming je doktoriral iz družbene in kulturne geografije in diplomiral iz družbene geografije na Univerzi v Sheffieldu (VB). Preden je ustanovil Tom Fleming Creative Consultancy je bil ustanovni partner razvojne agencije Cultural Industries DevelopmeDevelopment Agency (www.cida.co.uk) v Londonu in raziskovalec na Inštitutu za popularno kulturo v Manchestru.

Klaus R. Kunzmann

Klaus R. Kunzmann (rojen 1942) je študiral arhitekturo in urbanizem na Tehniški univerzi v Münchnu in leta 1971 pridobil doktorat iz urbanizma na Tehniški univerzi na Dunaju. Od leta 1974 je profesor na Fakulteti za urbanizem Tehniške univerze v Dortmundu in gostujoči profesor na številnih univerzah v Evropi, Ameriki in Vzhodni Aziji.

Kot vodja raziskovanja na Inštitutu za prostorsko načrtovanje Univerze v Dortmundu (1974–1993) in kot predstojnik katedre za Prostorsko načrtovanje v Evropi (1993–2006) je bil pobudnik in koordinator številnih raziskovanih projektov, ki so jih podprle nacionalne in regionalne vlade ter raziskovalne fundacije.

Kot strokovnjak na področju prostorskega načrtovanja je svetoval Evropski komisiji, Svetu Evrope in OECD. Kot član znanstvenosvetovalnega odbora je med drugim sodeloval pri delu mednarodne gradbene razstave Emscher Park in Komisije za turizem v Porurju.

Področja njegovega delovanja in zanimanja so inovativne urbanistične politike in evropsko prostorsko načrtovanje, regionalno prestrukturiranje, učeče se regije, vloga ustvarjalnosti in umetnosti v prostorskem in endogenem ekonomskem razvoju ter od nedavnega posledice kitajske hitre ekonomske rasti za mesta in regije v Evropi. O teh temah in prihodnosti evropskih mest je objavil številne publikacije in prispevke.

Od leta 1988 vseskozi deluje na področju ustvarjalnih in kulturnih industrij. Trenutno sodeluje v raziskavah o ustvarjalnih mestih v Evropi za naročnike v Hamburgu in Tokiu.