Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

ECA – European Cluster Alliance

Zveza evropskih grozdov (European Cluster Alliance) je odprta platforma, ustanovljena z namenom na evropski ravni zagotavljati permanenten dialog med nacionalnimi in regionalnimi oblastmi, odgovornimi za razvoj politik grozdenja in vodenje programov za grozde v svojih državah.

ECA je bila ustanovljena septembra 2006 s strani partnerjev  štirih EU projektov, ki se ukvarjajo z razvojem politik grozdenja: BSR InnoNet, CEE-ClusterNetwork, CLUNET in INNET. To so INNO-Net projekti, financirani s strani Evropske komisije v okviru iniciative PRO INNO Europe. Svet za konkurenčnost (Competitiveness Council) je pozdravil ustanovitev ECA kot zelo pomembne iniciative za pospeševanje sodelovanja med grozdi. Med ustanovnimi člani sta tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, partner v projektu CLUNET in Mariborska razvojna agencija, partner v projektu CEE-Cluster Network.

ECA bo delovala kot gonilna sila za pripravo strateškega programa za grozdenje. Od januarja 2008 dalje je odprta tudi za druge javne organizacije v Evropi, ki so kakorkoli povezane z grozdenjem in ki so pripravljene deliti svoje izkušnje z drugimi partnerji ECA in razvijati skupne aktivnosti.

Organizacija dela v ECA:

Delo je organizirano na dva različna načina: vsak od  štirih projektov BSR InnoNet, CEE-ClusterNetwork, CLUNET in INNET je imel svoje specifične aktivnosti in svoj program dela od septembra 2006 do avgusta 2009.

Poleg tega so se ECA partnerji strinjali, da bodo delali skupaj na štirih horizontalnih delovnih področjih z namenom, da bi skupaj razvili konkretna orodja, priročnike in metodologije in s tem pospešili kakovost in vpliv njihovih politi in programov grozdenja. Delovna področja so naslednja:

 • Merjenje ekonomskega učinka politik in programov grozdenja; koordinator: BSR InnoNet,
 • Identifikacija finančnih virov v podporo politikam grozdenja;  koordinator: INNET
 • Izboljšanje  infrastrukture grozdov s pomočjo politike grozdenja; koordinator:  CLUNET
 • Identifikacija glavnih aktivnosti programov grozdenja s poudarkom na internacionalizaciji; koordinator: CEE-ClusterNetwork

Konzorcij ECA partnerjev je za vsako delovno področje pripravil zaključno poročilo

RRA LUR je sodeloval v skupini za delovno področje Izboljšanje  infrastrukture grozdov s pomočjo politike grozdenja.