Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Predavanje J. Thackara

Reportaža s predavanja Rast Bio-mest in regij (Growing the BioCity), John Thackara

Družbeni in naravni sistem v interakciji

V torek, 28. maja 2013 nam je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani predaval ustanovitelj  organizacije Doors of preception, svetovno priznani predavatelj in teoretik oblikovanja, John Thackara in spregovoril o rasti Bio-mest in regij. 

Predavanje, ki je potekalo v organizaciji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Gospodarskega razstavišča, se je dotaknilo razvoja sodobnih mest in regij, ki je temeljil na dostopnosti naravnih, energetskih in finančnih virov, s hitrim, a ne vedno premišljenim načrtovanjem. Ker cenovna dostopnost energentov in lahko dostopni kapital nista več samoumevni predpostavki razvoja, se postavlja vprašanje, kako se bodo novim okoliščinam prilagodila mesta in regije. Na ta delno odgovarja koncept Rast Bio-mest in regij.

V uvodnem nagovoru je Lilijana Madjar (direktorica RRA LUR) izpostavila potencial mnogih kretivcev v Ljubljanski urbani regiji, ki lahko postanejo vez med lokalnim okoljem in globalnim svetom ter s tem učinkovito pripomorejo k urbanemu razvoju Ljubljanske regije do leta 2020.

Vladimir Pezdirc, foto: arhiv RRA LURVladimir Pezdirc (ALUO, katedra za industrijsko oblikovanje) je na drugi strani poudaril pomembnost sodelovanja, izostritev in preplet izkušenj z evropskimi oblikovalci, ki Sloveniji lahko pomagajo priti nazaj na oblikovalski zemljevid sveta.


Jelka Žekar, foto: arhiv RRA LUR

Jelka Žekar, foto: arhiv RRA LUR

Jelka Žekar (podžupanja MOL) pa  je izrazila misel, da moramo naravne danosti izrabiti na način, v katerem se povezujeta urbana in ruralna regija in s tem soustvarjata regijo prijazno ljudem in naravi.


John Thackara, foto: arhiv RRA LUR

John Thackara, foto: arhiv RRA LUR

John Thackara je predavanje, ki je potekalo v angleškem jeziku, razdelil na tri vsebinske sklope, v katerih se je ukvarjal z vprašanjem »Zakaj Bio-mesto?«, z opredelitvijo družbeno-ekoloških sistemov in z oblikovanjem agende za Bio-regije.


Bio-mesta in regije so potrebna predvsem zaradi vse večjega uničevanja naravnega (eko-) sistema, ki ga mesta zlorabljajo s pridobivanjem vedno večje količine virov in surovin, potrebnih za preživetje ljudi. Za preživetje enega dneva so namreč ljudje v preteklosti potrebovali 60-krat manj energije kot je potrebuje človek današnjega časa. Zato je pri pridobivanju surovin bistveno, da se miselnost premakne iz delovanja za dobro ljudi na delovanje za dobro ljudi in narave.

Bio-mesta in regije delujejo na osnovi tesnega povezovanja, sodelovanja med naravnim sistemom, v katerem favna in flora ne rabita zunanje vzpodbude za svoje preživetje in družbenim sistemom, v katerem ljudje za življenje uporabljamo nove načine zadovoljevanja potreb. Na primerih iz prakse je Thackara predstavil številne primere mest, ki v sožitju z naravnim okoljem skrbijo za trajnostni razvoj in ohranjanje nespremenjenega okolja preko različnih aktivnosti kot so zelenjavni vrtovi v mestih, pridelava blaga in trajnostno zbiranje deževnice, s katero se lahko posamezno gospodinjstvo dolgotrajno vzdržuje.

Predavanje "Rast Bio-mest", Gospodarsko razstavišče Ljubljana, foto: arhiv RRA LUR

Predavanje “Rast Bio-mest”, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, foto: arhiv RRA LUR

Da pa ne bi ostalo zgolj pri posameznikih, ki skušajo za svoje preživetje in sočasno ohranjanje narave izrabiti naravni sistem na neškodljiv način, je predavatelj poudaril, da je potreben sistem oblikovanja srečanj, na katerih se inovativne ideje posameznikov združujejo in nadgrajujejo ter s tem oblikujejo priložnosti za povezovanje in globalno ekološko delovanje. Posamezne regije so zadolžene za iskanje ljudi, ki na tem področju že delujejo, hkrati pa jim morajo nuditi pomoč, da svoj potencial v sodelovanju z drugimi razvijajo naprej. Prav tako pa je eden izmed ključnih korakov sprememba načina mišljenja, kjer morajo regije o sebi razmišljati kot o Bio-regiji in v tej smeri začeti tudi delovati.

Predavanje je zaključil z mislijo Martina Buberja, ki pravi, da je resnično življenje srečevanje. Bistvo je tako v nenehnem povezovanju, vzpostavljanju srečanj, na katerih se združujejo inovativne zamisli in združujeta človeški in naravni sistem.