Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Zelena infrastruktura za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe

 • 5. 2. 2019

Perfect: Zelena infrastruktura vpliv podnebne spremembeProjekt PERFECT je objavil nov informativni bilten, ki kaže potrebo po ukrepanju na področju podnebnih sprememb ter vlogo zelene infrastrukture pri blaženju njenih učinkov in prilagajanju njenim posledicam.

Več kot polovica toplogrednih plinov v Evropi v letu 2016 je posledica zgorevanja goriv in ubežnih emisij iz goriv (brez transporta), sledijo emisije iz prometa (24 %), industrije (8 %), kmetijstva (10 %)  in ravnanja z odpadki (3 %). Zmanjšanje emisij iz katerega koli teh sektorjev blaži podnebne spremembe, pri čemer lahko igra veliko vlogo tudi zelena infrastruktura tako v mestih kot tudi na podeželskih območjih.

Zelena infrastruktura lahko vpliva na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, tako da spodbuja hojo in kolesarjenje prebivalcev, ki je prijetnejša v zelenem in pred soncem zaščitenem prostoru. Zelene strehe in fasade pomagajo zmanjšati potrebo po ogrevanju pozimi in hlajenju poleti, s čimer se zmanjša poraba fosilnih goriv. Rastline pa imajo še dodatno prednost, saj lahko shranjujejo večje količine ogljika v procesu sekvestracije in zagotavljajo habitate za prosto živeče živali. Zelena infrastruktura je bistvenega pomena za kakovostno bivanje ljudi in živali, saj jim olajšuje prilagajanje na vse večje temperaturne razlike, višje temperature in ekstremne vremenske dogodke, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

Nov informativno bilten »Zelena infrastruktura in podnebne spremembe« obravnava različne potenciale zelene infrastrukture za blažitev podnebnih sprememb v okviru štirih tem: trajnostna mobilnost, zmanjševanje porabe energije, razvoj obnovljivih virov energije in spodbujanje skladiščenja ogljika

Več informacij o različnih koristih zelene infrastrukture lahko najdete v informativnih brošurah v knjižnici projekta PERFECT.