Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

Začetek projekta SMART-MR (Interreg Europe)

 • 5. 5. 2016

Catch-MR prvi sestanek partnerjev LJLjubljana, SLOVENIJA – V Hotelu Slon v Ljubljani 5. in 6. maja poteka prvi projektni sestanek (Kick-off meeting) partnerjev projekta SMART-MR: Trajnostni ukrepi za dosego prožnega prometa v metropolitanskih regijah. Na sestanku je prisotnih vseh deset sodelujočih partnerjev iz osmih metropolitanskih regij – Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Barcelona in Porto.

Projekt se ukvarja s problematiko in izzivi urejanja prometa v metropolitanskih regijah, ki povzroča zastoje in velike količine toplogrednih plinov ter s tem nalaga velike izzive oblastem pri zagotavljanju zdravih življenjskih pogojev za prebivalce in podpornega okolja za razvoj gospodarstva. Tako je glavni cilj projekta SMART-MR podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah.

Projekt vodi Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, sodelujejo pa še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Mesto Oslo-Agencija za urbano okolje, Svet dežele Akershus, Združenje lokalnih oblasti regije Göteborg, Agencija za okoljske storitve regije Helsinki, Transportno združenje Budimpešte, Metropolitanska regija glavnega mesta Rim, Metropolitansko območje Porto in Metropolitanska regija Barcelona.

Sodelujoči partnerji bodo v okviru projekta delili svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organizirali 7 delavnic. Za vsako delavnico bodo izdelali poglobljeno analizo obravnavane tematike, opisali dobre prakse in organizirali študijske obiske. Poleg tega bodo na delavnicah oblikovana konkretna priporočila za oblikovanje politik. S pomočjo projektnih rezultatov, kot so priročnik trajnostnih ukrepov za dosego prožnega trajnostnega prometa v metropolitanskih regijah, zbrane in predstavljene dobre prakse in priporočila politikam ter preko diseminacijskih aktivnosti, dogodkov in konferenc ter regionalnih srečanj z zainteresiranimi deležniki, bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, kohezijske politike in programa Interreg Evrope. Poleg tega bodo rezultati služili kot orodje za svetovanje organom upravljanja in lokalnim ter regionalnim oblastem pri določanju novih prometnih politik.

V Sloveniji  se projekt osredotoča na Ljubljansko urbano regijo, kjer bosta slovenska partnerja skupaj pripravila Celostno prometno strategijo in akcijski načrt za njeno izvajanje, pri čemer bo ključno sodelovanje vseh pomembnejših deležnikov – ministrstev, občin, prevoznikov ter znanstvenih institucij.

Več informacij: Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, tel. 01 200 27 16