Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje

V okviru projekta SMART-MR priložnost za pričetek vzpostavitve regijske celostne prometne strategije LUR

 • 20. 12. 2017

SMART-MR logoV okviru projekta SMART-MR priložnost za pričetek vzpostavitve regijske celostne prometne strategije LUR

Na decembrski 8. redni seji Sveta Ljubljanske urbane regije v sestavi županov in predstavnikov 26 občin LUR, ki je potekala v Mestni hiši, je bil predstavljen tudi evropski projekt SMART-MR, katerega slovenska partnerja sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Projekt proučuje  problematiko in izzive urejanja prometa v metropolitanskih regijah, kjer se na račun osebnega motornega prometa pojavljajo številni prometni zastoji in posledično velike količine toplogrednih plinov. Slednje negativno vpliva na življenjske pogoje za prebivalce, ob tem pa tudi na podporno okolje za razvoj gospodarstva. Glavni cilj projekta SMART-MR je tako podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah.

V okviru projekta je načrtovana vzpostavitev temeljev za oblikovanje regijske prometne strategije (CPS) na nivoju celotne Ljubljanske urbane regije. Regijska CPS bi občinam in regiji ponudila identifikacijo skupnih prometnih izzivov, akcijski načrt z ukrepi za njihovo reševanje ter časovni in finančni okvir za realizacijo ukrepov. Glede na to, da ima v Ljubljanski urbani regiji svojo CPS že izdelano devet občin (Mestna občina Ljubljana, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Logatec, Medvode in Vrhnika), bi se v pripravi regijske CPS osredotočali predvsem na povezovanje ugotovitev in iskanje rešitev, ki se lahko aplicirajo na nivoju regije. Predlog za izdelavo regijske CPS je bil med večino občinami izredno dobro sprejet, prav tako je bil izražen tudi interes za oblikovanje CPS za nekatere manjše občine, saj bi jim tovrstne podlage bistveno olajšale njeno izdelavo. Ob tem je potrebno poudariti, da je izdelana in potrjena celostna prometna strategija  predpogoj za uspešno črpanje evropskih sredstev za ukrepe na področju vzpostavljanja trajnostne mobilnosti.

Glede na to, da gre za dolgoročno načrtovanje in urejanje trajnostnega prometa v regiji, je povezovanje in sodelovanje občin pri oblikovanju dokumenta bistvenega pomena. V naslednjih mesecih so tako predvideni individualni posveti, razprave in usklajevanja s posameznimi občinami ter priprava strategije izdelave dokumenta, ki bo regiji omogočil še intenzivnejši razvoj trajnostne mobilnosti.

Več o projektu si lahko preberete na SMART-MR in http://www.interregeurope.eu/smart-mr/